Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Duurzame inzetbaarheid
  4. Individueel budget

Individueel budget

Waar heb je recht op en hoe zet je het in? Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer te zorgen dat hij goed inzetbaar en 'fit for the job' blijft. Om het werknemers ook mogelijk te maken deze verantwoordelijk in te vullen is in de cao Bouw & Infra het individuele budget ingesteld.

Drie onderdelen: duurzaam inzetbaarheidsbudget, verlofdagen en vakantietoeslag

Het individueel budget bestaat uit:

  1. Duurzaam inzetbaarheidsbudget
  2. Verlofdagen
  3. Vakantietoeslag

Duurzaam inzetbaarheidsbudget

Het duurzaam inzetbaarheidsbudget bestaat uit een levensloopbijdrage en een budget voor de afbouw van collectieve voorzieningen. Dat laatste wordt jaarlijks verhoogd door onder andere de afbouw van de seniorendagen. Nogmaals: het duurzaam inzetbaarheidsbudget en het individueel budget zijn niet hetzelfde. Het duurzaam inzetbaarheidsbudget is onderdeel van het individueel budget.

Wat moet een werknemer doen met het duurzaam inzetbaarheidsbudget?

Het antwoord is eenvoudig: investeren in zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Ofwel zorgen dat hij geestelijk en lichamelijk fit blijft, door te investeren in opleiding, kennis en levensstijl. De werknemer is hiervoor zelf verantwoordelijk. Met het duurzaam inzetbaarheidsbudget betaalt de werknemer zelf voor zaken die bijdragen aan zijn duurzame inzetbaarheid. Dat kan zijn door het opnemen van vrije dagen, een abonnement op de sportschool of een opleiding. Zo kan de werknemer gemotiveerd en gezond blijven deelnemen aan het arbeidsproces, en gezond de pensioenleeftijd halen.

Hoe moet de werknemer dit aanpakken?

De werknemer krijgt ondersteuning van Volandis, het kenniscentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw en infra. De cao Bouw & Infra (artikel 61) geeft de werknemer 1x in de vier jaar recht op een onafhankelijk advies: DIA = Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. De DIA wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Volandis. De investeringen (kosten) die voortvloeien uit dit advies moet de werknemer zelf uit het individueel budget betalen. Het individueel budget is dus bestemd voor zaken als een opleiding, een bijdrage aan de kosten op het abonnement van een sportvereniging, hulp bij stoppen met roken of de aankoop van vrije dagen.

N.B. De opleiding die de werknemer nodig heeft om de huidige functie te kunnen blijven uitoefenen is voor rekening van de werkgever. Studiekosten boven de €250 kunnen worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie en de voorwaarden check je de website van de Belastingdienst. Download hieronder de brochure van cao-partijen in de bouw en infra over het individueel budget. We organiseren verschillende activiteiten om bedrijven te ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Download

Verlofdagen

  • De waarde van tien roostervrije dagen (bouwplaats) of vijf roostervrije dagen (UTA).
  • De waarde van vijf bovenwettelijke vakantiedagen.
  • De waarde van drie kortverzuimdagen.

De waarde van bovenwettelijke vakantiedagen, vrij opneembare roostervrije dagen en kortverzuimdagen maakt deel uit van het individueel budget. Op het moment dat deze dagen genoten worden, moeten werknemers, als zij het inkomen op peil wil houden, dit uit hun individueel budget financieren.

Vakantietoeslag

Er wordt 8% vakantietoeslag per loonbetalingsperiode gestort in het individueel budget. Bouwplaatswerknemers krijgen het individueel budget in het tijdspaarfonds gestort. UTA-werknemers krijgen dit budget met het salaris rechtstreeks uitbetaald. Als zij hebben gekozen voor het tijdspaarfonds, wordt het individueel budget in het tijdspaarfonds gestort.

Hoe zit het met de werkgeversbijdrage?

Iedere werknemer beschikt over een individueel budget. De werknemer heeft recht op een bijdrage van de werkgever aan dit individueel budget. De jaarlijkse werkgeversbijdrage aan het individueel budget is sinds 1 januari 2019 als volgt samengesteld en wordt door de werkgever per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand uitbetaald.

* Op deze percentages wordt 1,5%-punt in mindering gebracht indien de werkgever, voor werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling en doorsparen, de werkgeversbijdrage van 1,5% voor de levensloopregeling betaalt (artikel 48, cao Bouw & Infra).

** De bijdrage Duurzame inzetbaarheid is met ingang van 1 augustus 2018 niet van toepassing voor leerlingwerknemers, maar is opgenomen in het brutoloon (bijlage 10a, tabellen IVa, IVb en IVc cao Bouw & Infra).

Fenneken Lamaker
Beleidsadviseur Duurzaam inzetbaarheid
E-mailadres

Bekijk ook

Leerplekken

Waar vind ik leerplekken om personeel te ontwikkelen?

Duurzame inzetbaarheid

Mensen stimuleren zich verder te ontwikkelen, programma’s en cursussen aanbieden die mensen fit in hoofd en lijf houden.