Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Stikstof
  4. Handreikingen en tools

Handreikingen en tools

Sinds 2019 zijn diverse handreikingen verschenen voor opdrachtgevers en ondernemers. Deze handreikingen moeten wel opnieuw worden getoetst op hun bruikbaarheid in de praktijk. Op deze pagina zetten we een aantal van deze handreikingen voor je op een rij.

Handreiking Voortoets Stikstof

De Handreiking is bedoeld om initiatiefnemers duidelijkheid te geven over een goede invulling en afbakening van de Voortoets. In de Voortoets wordt beoordeeld of een plan of project zelfstandig of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Wanneer in de Voortoets op voorhand significante gevolgen met zekerheid kunnen worden uitgesloten, is geen passende beoordeling en, ingeval van projecten, geen vergunning vereist.

Download hier de Handreiking Voortoets Stikstof en bekijk de veelgestelde vragen over de voortoets

Handreiking Beheer en Onderhoud

Nadat de Raad van State op 29 mei 2019, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer geldig verklaarde voor het uitgeven van vergunningen, ontstond er onduidelijkheid. Projecten die eerst geen natuurvergunning nodig hadden, moesten opnieuw beoordeeld worden. Zo ontstond er ook verwarring over hoe, in het kader van de Wet Natuurbescherming, om te gaan met beheer en onderhoud van objecten. Samen met de Landsadvocaat is er gekeken naar dit vraagstuk en hieruit is deze handreiking ontstaan. Het Ministerie van LNV (DG Stikstof) heeft deze handreiking opgesteld. In afstemming met vertegenwoordigers van IenW, BZK, EZK, Defensie, IPO, Unie van Waterschappen en de VNG.

Download hier de Handreiking Beheer en Onderhoud

Emissietool: zo snel mogelijk de uitstoot berekenen

De emissietool is ontwikkeld  door de Vereniging Verticaal Transport in samenwerking met Hammer IT en is gevalideerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia. Met de tool kun je snel een uitdraai maken van de totale uitstoot voor je complete wagenpark, project of plan. De uitkomsten van de emissietool geven een betrouwbare inschatting, binnen enkele procenten, van de te verwachten uitstoot en brandstofverbruik. Ook laat het model transparant zien op basis van welke gegevens en keuzes de berekening en uitstoot van ieder voertuig tot stand is gekomen.

Start hier de emissietool voor het berekenen van de uitstoot

Tool Energievoorziening voor de emissieloze bouwplaats

Een emissieloze machine op zichzelf werkt niet. Deze machine heeft, net als een mét verbrandingsmotor, energie nodig. Maar hoeveel is er nodig en uit welke bronnen kan deze energie komen? Deze vragen kunnen beantwoord worden met behulp van de ENI-tool Energiekeuzehulp. Op basis van een machineplanning en data over aanwezige netaansluiting, batterijcontainers en andere energiebronnen kan inzicht worden verkregen in de energiebehoefte op de bouwplaats. Welke energiedrager op welk moment in de bouw benodigd is op basis van de materieelplanning geeft goed inzicht in de fundamentele energievoorziening op projectniveau.

Download hier de keuzehulp voor een emissieloze bouwplaats

Stikstof

Ontdek de laatste vorderingen, beslissingen en uitspraken.