Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Stikstof

Stikstof

Onze bouwsector staat voor flinke uitdagingen, zoals het stikstofprobleem. Maar de oplossingen die het huidige kabinet biedt voor het stikstofprobleem helpen ons niet genoeg. We willen snel een drempelwaarde vaststellen, omdat de bouw, hoewel maar een klein deel van de stikstofuitstoot veroorzaakt, toch last heeft van vertragingen en beperkingen. Hierdoor kunnen we niet genoeg betaalbare woningen bouwen en Nederland veilig houden. Ontdek hoe we ons inzetten voor de totale bouw- en infrasector.

Stikstof: zo denken we erover en zetten we ons in voor jou

Wij zetten ons in voor stikstofruimte als belangrijk onderdeel van de nationale aanpak, zonder nieuwe beperkingen voor het ruilen van stikstofrechten. Ook willen we het AERIUS-model vereenvoudigen en bieden we onze leden hulp met een cursus 'rekenen met AERIUS'. Samen werken we aan een bouwsector die niet alleen maatschappelijke doelen behaalt, maar ook kan blijven groeien.

 

Bekijk ons standpunt over stikstof

Vergunningverlening: wat kan nog wel?

We hebben de relevante uitspraken van de Raad van State over stikstof in kaart gebracht. Dit biedt mogelijkheden voor jouw vergunningverlening, zelfs zonder bouwvrijstelling. De belangrijkste punten zijn:

 

 • Vergunning bij stikstofdepositie > 0,00 mol/ha/jr kan onder voorwaarden.
 • Ruime inschatting van bouwmaterieel kan positieve beoordeling ondersteunen.
 • Legale planologische situatie is leidend, niet de feitelijke situatie nu.
 • Intern salderen is (onder voorwaarden) niet vergunningplichtig, maar vereist ruimtelijke samenhang.
 • Uitvoering van stikstofbeperkende maatregelen moet juridisch geborgd zijn.

 

Benieuwd naar meer uitleg over deze punten en hoe deze van toepassing zijn op jouw bedrijf?

 

Bekijk vergunningverlening nieuwe projectaanvragen

Bereken zo snel mogelijk de uitstoot met de emissietool

De emissietool is ontwikkeld  door de Vereniging Verticaal Transport in samenwerking met Hammer IT en is gevalideerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia. Met de tool kun je snel een uitdraai maken van de totale uitstoot voor je complete wagenpark, project of plan. 

Vergunningplicht of niet?

Door veranderingen vervalt de bouwvrijstelling en moeten we terug naar afzonderlijke stikstofberekeningen voor projecten. Dat kost tijd en expertise die momenteel schaars is. Gelukkig kan je met onze Beslisboom 'Toestemmingsverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten' aan de slag. Hiermee doorloop je in 5 stappen, zoals de AERIUS-berekening en intern salderen, om te bepalen of een vergunning nodig is. 

Ga aan de slag met het stappenplan!

 

Bekijk vergunningplicht of niet?

Handreikingen en tools

Sinds 2019 zijn er verschillende handreikingen beschikbaar gesteld voor opdrachtgevers en ondernemers. Het is echter belangrijk dat deze handleidingen opnieuw bekeken worden op hun praktische toepasbaarheid. Om je te helpen, zetten we een aantal van deze handreikingen voor je op een rij.

 • Handreiking Voortoets Stikstof
 • Handreiking Beheer en Onderhoud
 • Emissietool: zo snel mogelijk de uitstoot berekenen
 • Tool Energievoorziening voor de emissieloze bouwplaats

 

Bekijk de handreikingen en tools

Vergroot je kennis

Training stikstof berekenen

Vergroot de kans op dat je project wordt vergund, oefen met voorbeeldcasussen en leer hoe het stikstofrekenmodel Aerius werkt.

Podcast

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak in de Porthos zaak voor de bouw- en infrasector?

Bekijk ook eens

Marktomstandigheden

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wetten en regels

Alle belangrijke wetten en regels voor de bouw & infra gemakkelijk en praktisch omschreven.

Wkb

Zorg dat je goed bent voorbereid op de Wet kwaliteitsboring voor het bouwen!

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.