Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Veiligheid
  4. Op hoogte werken
  5. Richtlijn steigers

Richtlijn Steigers

Veilig op de steiger.

Alle informatie op één plek

Iedereen die wel eens met steigers werkt, weet dat er een stortvloed aan normen, wetteksten, voorschriften, veiligheidsbladen en cursusmateriaal is over het onderwerp. De informatie daarin is bovendien niet altijd hetzelfde en verandert met enige regelmaat. In de Richtlijn Steigers staat alle informatie voortaan overzichtelijk bij elkaar en nog actueel bovendien.

In de Richtlijn Steigers worden alle belangrijke aspecten behandeld rondom stalen steigers opgebouwd uit losse onderdelen. Van het ontwerp van de steiger, de teken- en rekenregels, de bouw door steigermonteurs, het gebruik tot de demontage. De Richtlijn Steigers geeft daarbij aan hoe met praktische werkmethoden en hulpmiddelen aan de voorschriften van de overheid kan worden voldaan. In de FAQ na ieder hoofdstuk worden praktijkvragen en -dilemma’s behandeld.

Altijd bij de hand

De Richtlijn is beschikbaar via desktop, laptop, tablet én smartphone. Maar ook een papieren uitgave is mogelijk. Je vindt de Richtlijn Steigers op de gelijknamige website.