Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid heeft onze topprioriteit. Jaarlijks gebeuren er nog teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. Dat willen we veranderen. We doen dat, onder meer, door de veiligheidsrisico's in de bouw- en infrasector zichtbaar en beheersbaar te maken, onder meer door preventieve veiligheidsmaatregelen en monitoring. Verder werken we aan meer inzicht in de ongevallencijfers. Hiermee worden risico's beter inzichtelijk en kunnen we gericht maatregelen ontwikkelen. Natuurlijk maken we ons ook sterk voor het verbeteren van het lerend vermogen van de sector.

Samen klimmen op de Veiligheidsladder

Op 18 april is het werkboek 'Samen klimmen op de veiligheidsladder' gelanceerd. Met dit werkboek willen we onze leden ondersteunen om naar de volgende trede op de Safety Culture Ladder (SCL) te gaan. Vanuit de ViA is vanaf 1 juli 2026 namelijk minimaal trede 3 een vereiste. Klimmen op de veiligheidsladder doe je in stappen. Op deze pagina lees je alles over het werkboek en hoe je deze (voor een klein bedrag) kan bestellen.

Bewust Veilig-dag 2024

De Bewust Veilig-dag is een jaarlijks initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland. Op deze dag besteden honderden bedrijven in de bouw, techniek en onderhoudssector extra aandacht aan veilig en gezond werken.

Op 27 maart 2024 deden we dat onder het motto 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'. Samenwerking is tenslotte essentieel om de werkplaats veilig te houden. Daarom is het extra mooi dat deze Bewust Veilig-dag een recordaantal van 935 deelnemers kende!

 

Lees meer op bewustveilig.com

Veiligheid aan de voorkant

Opdrachtgevers kunnen van begin tot het einde van een opdracht invloed uitoefenen op veiligheid. Zij kunnen problemen bij de bron aanpakken – in de ontwerpfase – in plaats van achteraan de keten. Dat begint bij de keuze voor een architect die veiligheid als prioriteit heeft. Bij het bouwproces en bij het toekomstig onderhoud. Een ander ontwerp of een andere uitvoeringswijze kan een wereld van verschil maken.

 

Ga naar veiligheid aan de voorkant

Veiligheidscultuur

Een cultuur van gezond en veilig werken kun je niet afdwingen. Werkgever en werknemers moeten zich samen actief inzetten. Veiligheidsbewustzijn en de wil om incidenten met bijbehorend verzuim en schade te verminderen moeten bij iedereen in de organisatie aanwezig zijn. De manier waarop moet voortkomen uit de kernwaarden van het bedrijf. Ontdek onze praktische hulpmiddelen.

 

Bekijk veiligheidscultuur

Vergroot je kennis

Starten met de Safety Culture Ladder in de bouw

Speciaal voor het mkb is een webtool ontwikkeld waarmee je trede 2 of 3 kunt bereiken door middel van self-assessment.

Bewust Veilig-dag

De Bewust Veilig-dag is een jaarlijks initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland. Op deze dag besteden honderden bedrijven in de bouw, techniek en onderhoudssector extra aandacht aan veilig en gezond werken.

Aan de slag met je medewerkers

Geef geen vis, maar een hengel!

Aan de slag gaan met je personeel is geen eenzijdig verhaal: samen werken aan veiligheid, dat heeft het meeste effect. Zoals het scheppen van een gezonde veiligheidscultuur. Maar ook ruimte bieden om gevaarlijke situaties te kunnen melden en leidinggevenden trainen om effectieve maatregelen voor veiligheid te kunnen initiëren.

 

Bekijk aan de slag met je medewerkers

Op hoogte werken

Veilig werken op hoogte vraagt inspanning van werkgevers én werknemers. De werkgever moet bijvoorbeeld zorgen dat de materialen en het materieel in orde zijn, dat er geen gaten zitten in vloeren en dat er rondom dubbele leuningen en kantplanken zijn. Maar de werknemer moet die kantplanken dan wél laten zitten en zorgen voor een opgeruimde werkplek.

 

Bekijk op hoogte werken

Ledengroep veiligheid

De Ledengroep Veiligheid is een adviesorgaan en klankbord van leden. Hun achtergrond is divers qua bedrijfsgrootte, bouw- en infra en regio. De Ledengroep Veiligheid voorziet het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de directie en ons beleidsbureau gevraagd en ongevraagd van informatie op het gebied van veiligheid in de bouw- en infrasector.

 

Bekijk de ledengroep

Profiteer van financiële ledenvoordelen

Hein

Uiteindelijk streven al onze leden hetzelfde na: dat hun medewerkers aan het einde van de dag weer veilig naar huis gaan. Dat vraagt om wetenschap.

Aboma Certification

Onafhankelijke certificering op het gebied van gezond en veilig werken, kwaliteit en milieu zorgt voor een systematische verbetering van je organisatie, product en dienstverlening.

Bekijk ook eens

Arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat iedereen gezond en veilig kan werken.

Duurzame inzetbaarheid

Een gezonde bouw- en infrasector vraagt om medewerkers die zich ontwikkelen en gezond en gemotiveerd blijven werken.

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Bouw- en infrasector lanceert nieuw hitteprotocol

In reactie op de toenemende hittegolven en het veranderende klimaat, heeft Volandis in samenwerking met sociale partners AFNL, Bouwend Nederland, CNV, FNV en Waterbouwers een nieuw hitteprotocol ontwikkeld voor de bouw- en infrasector. Dit initiatief biedt een uitgebreide set richtlijnen en maatregelen om veilig te kunnen werken bij hoge temperaturen.

Zondag 7 juli 2024
Stappenplan handhavingsbeleid dieselmotorenemissies

Begin dit jaar kondigde de Nederlandse Arbeidsinspectie aan strenger te handhaven op de blootstelling aan dieselmotorenemissie. We hebben hierover - samen met andere branches – enkele keren met de inspectie gesproken. Het beleid blijft onveranderd, maar we helpen je graag op weg.

Vrijdag 5 juli 2024
Innovatieve oplossingen kunnen de bewaking van bouwplaatsen in de zomer echt verbeteren.

De toekomst van bouwplaatsbeveiliging in de zomer