Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Veiligheid
  4. Veiligheid aan de voorkant

Veiligheid aan de voorkant

Opdrachtgevers kunnen van begin tot het einde van een opdracht invloed uitoefenen op veiligheid. Zij kunnen problemen bij de bron aanpakken – in de ontwerpfase – in plaats van achteraan de keten. Dat begint bij de keuze voor een architect die veiligheid als prioriteit heeft. Bij het bouwproces en bij het toekomstig onderhoud. Een ander ontwerp of een andere uitvoeringswijze kan een wereld van verschil maken.

Verplichtingen

Het Arbeidsomstandighedenbesluit Bouwproces legt de verantwoordelijkheid dan ook heel duidelijk in de keten, waarbij de opdrachtgever in de basis aansprakelijk is. Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) nemen vanaf 1 januari 2022 veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen en/of contracten via de VIA. Ook opdrachtgevers moeten zich certificeren op de NEN Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder).

Veiligheid is dus een taak van hele keten, gedurende het hele bouw- en ontwikkelproces. Het is aan ons allemaal om elkaar daar bij elke stap in het bouwproces scherp op te houden.

Bekijk ook

Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur heeft de aandacht!

Aan de slag met je medewerkers

Geef geen vis, maar een hengel!

Op hoogte werken

Veilig werken op hoogte in de bouw- en infrasector.