Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Veiligheid
  4. Veiligheid aan de voorkant
  5. Handleiding crow

Handleiding CROW

Aanbestedingen dragen doorgaans niet bij aan veiligheid. Om kans te maken, moeten inschrijvers alle niet-noodzakelijke kosten uit hun inschrijving schrappen. Juist dan kan het gaan knellen op het gebied van veiligheid. CROW onderzocht of het bij infra-aanbestedingen mogelijk is dat spanningsveld te vermijden. In het rapport Veiligheid en Aanbesteden komt het kennisplatform met praktische oplossingen.

Veiligheid in de aanbesteding

Het onderzoek is geïnitieerd vanuit de B6 Infra (een overleg tussen 6 Brabantse gemeenten, de provincie en infra-aannemers) en gefinancierd door Bouwend Nederland. CROW heeft op basis van diverse interviews mogelijke verbeterpunten aangewezen. Ook zijn pilots uitgevoerd, waarbij veiligheid op verschillende manieren een plek kreeg in de aanbesteding.

Aandacht voor veiligheid werkt

Algemene conclusie: extra aandacht voor veiligheid werkt. De winnende bedrijven en opdrachtgevers geven aan dat het heeft geleid tot meer bewustzijn over en weer en daarmee tot verhoging van de veiligheidsbeleving. Maar de extra aandacht voor veiligheid lijkt nu niet te hebben geleid tot ander gedrag bij inschrijving. CROW adviseert om aan de geteste maatregelen meer aandacht te geven in de aanbesteding. Bijvoorbeeld door bij de projectomschrijving al aan te geven dat er bijzondere aandacht aan veiligheid besteed wordt in dit project. Of door er een eis of criterium aan te koppelen, zodat het onderwerp bij inschrijving in beeld komt.

Rapport Veiligheid en Aanbesteden

Veiligheid is een onderwerp waarover alle partijen in de sector het met elkaar eens zijn: daar mag geen enkele concessie aan gedaan worden. Toch blijkt de praktijk weerbarstig - veiligheidsincidenten komen nog steeds voor. Daar zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Deze publicatie richt zich specifiek op één van die oorzaken, te weten de aanbestedingspraktijk in de lnfra. En bovenal gaan we op zoek naar praktische oplos­singen om deze oorzaak van het optreden van onveilige situaties te verkleinen.

Versie 2 november 2021

Bekijk ook

Voorbeeldvragen aanbestedingen

Met ongelukken voorkomen kun je niet vroeg genoeg beginnen. In het offertestadium dus.

Kennisportaal constructieve veiligheid (KPCV)

Als constructieve veiligheid niet geborgd is, zijn de gevolgen niet te overzien. De oorzaak is vaak een optelsom van tekortkomingen van meerdere partijen in meerdere fasen van het ontwerp- en bouwproces.