Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Veiligheid
  4. Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur heeft de aandacht!

Internationale verklaring over veilig werken

De keten is zich bewust dat de volgende stap in veiligheid moet worden gemaakt door houding en gedrag. Bouwend Nederland, FNV, WoningBouwers NL en de Vereniging van Waterbouwers hebben bijvoorbeeld een internationale verklaring over veilig werken ondertekend. Ook CNV Vakmensen en Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra ondertekenden het document.

De wil om bewust veilig te werken

Een cultuur van gezond en veilig werken kun je echter niet afdwingen. Werkgever en werknemers moeten zich samen actief inzetten. Veiligheidsbewustzijn en de wil om incidenten met bijbehorend verzuim en schade te verminderen moeten bij iedereen in de organisatie aanwezig zijn. De manier waarop moet voortkomen uit de kernwaarden van het bedrijf.

Praktische hulpmiddelen

Zet deze hulpmiddelen in om de veiligheidscultuur te verbeteren.

Bewust Veilig-dag: samen bewust van veiligheid

De Bewust Veilig-dag is een jaarlijks initiatief van Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland.

Gedrag veranderen met hein

Veiligheidscultuur blijvend verbeteren? Hein zorgt voor een gezamenlijke taal, die het makkelijker maakt om elkaar aan te spreken en open te staan voor elkaars feedback.

Life-saving rules in de bouw

Je ziet ze steeds vaker, van chemische industrie tot techniek: life-saving rules. Een set strenge regels, waaraan iedereen zich moet houden.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder of Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten.

Bekijk ook

Aan de slag met je medewerkers

Geef geen vis, maar een hengel!

Op hoogte werken

Veilig werken op hoogte in de bouw- en infrasector.

Veiligheid aan de voorkant

Opdrachtgevers kunnen problemen bij de bron aanpakken – in de ontwerpfase – in plaats van achteraan de keten.