Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Veiligheid
  4. Veiligheidscultuur
  5. Life saving rules in de bouw

Life-saving rules in de bouw

Je ziet ze steeds vaker, van chemische industrie tot techniek: life-saving rules. Een set strenge regels, waaraan iedereen zich moet houden. Zo niet, dan is het bij sommige bedrijven direct einde dienstverband. En die aanpak lijkt te werken. Er ontstaat een onderlinge aanspreekcultuur en de ongevallencijfers dalen drastisch. De regels geven medewerkers ook het recht om nee te zeggen tegen onveilig werk en het werk te stop te zetten in een situatie die door een regel wordt beschreven.

Veiligheid is geen kwestie van geluk

Sommige van de life-saving rules zijn heel specifiek, gebaseerd op de bedrijfsvoering en de voorgekomen ongevallen op een bouwplaats of bij een bedrijf. Zo zegt Prorail ‘Bel altijd op een veilige plek’, hanteert Tennet ‘Werk of sta niet onder een hangende last en loop er niet onderdoor’. Wat de regels ook zijn: het kennen en juist toepassen ervan is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ken de regels, pas ze toe, maar spreek elkaar ook aan op gedrag.

Life-saving rules voor de bouw

Bouwend Nederland heeft vier life-saving rules voor de bouw opgesteld, gebaseerd op de veiligheidsregels die nu al gebruikt worden bij veel bouwbedrijven. Door deze regels in te voeren, kunnen ongevallen met dodelijke afloop en zeer ernstige ongevallen worden voorkomen.