Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Veiligheid
 4. Veiligheidscultuur
 5. Veiligheidsladder

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder of Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. De nadruk ligt daarbij op de veiligheidscultuur.

Bewust veilig werken stimuleren

Het is bedoeld om bedrijven in de keten te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in de organisatie (van directeur tot bouwplaats), hoe hoger de trede. Via de ViA regelt de Governance Code Veiligheid Bouw dat ondertekenaars van de GCVB bij aanbesteding of inkoop eisen dat de hele keten is gekwalificeerd op de SCL.

Criteria Veiligheidsladder

 • Leiderschap en betrokkenheid
  Hoe belangrijk is veiligheid? Stimuleert en beloont management goed gedrag? Hoe is de communicatie over incidenten? Spreken managers en medewerkers elkaar op een positieve manier aan op onwenselijk gedrag?
 • Beleid en strategie
  Is veiligheid volledig geïntegreerd in de managementcyclus? Vinden er regelmatig bewustzijnsacties plaats? In hoeverre worden investeringen in veiligheidsgedrag gezien als een nuttige bijdrage aan de winst?
 • Organisatie en opdrachtnemers
  Worden opdrachtnemers geselecteerd op hun veiligheidsgedrag en prestaties? Hoe worden nieuwe medewerkers geselecteerd en ingewerkt? Zijn medewerkers gemotiveerd om zich bij te scholen/trainen? Komen hier ook veiligheidsissues aan de orde? Kan een veiligheidsfunctionaris direct de hoogste baas aanspreken?
 • Werkplek en procedures
  Hoe bewust is men zich van risico’s en wat wordt eraan gedaan om het veiligheidsbewustzijn op de werkplek zo optimaal mogelijk te laten zijn? Wordt er volgens regels en protocollen gewerkt?
 • Afwijkingen en communicatie
  Hoe is de meldcultuur en wat wordt er met de meldingen gedaan? Wordt er van incidenten geleerd?
 • Audits en statistieken
  Worden er specifieke audits gehouden op veiligheidsgedrag? Gebruikt het bedrijf statistieken voor verbetering?

Trainingen over veiligheid

Wil jij je kennis en vaardigheden rondom veiligheid verder ontwikkelen? Dat kan met onze praktische en interactieve trainingen. Ontdek welke training bij jou past.

Bekijk alle trainingen over veiligheid
Starten met de Safety Culture Ladder in de bouw

Speciaal voor het mkb is een webtool ontwikkeld waarmee je trede 2 of 3 kunt bereiken door middel van self-assessment.

Een RI&E: een must voor ieder bedrijf!

Wil je een RI&E en bijbehorend plan van aanpak opstellen voor jouw bedrijf, maar weet je niet goed hoe je dit aanpakt?