Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Veiligheid
  4. Medewerkers

Aan de slag met je medewerkers

Geef geen vis, maar een hengel!

Samen werken aan veiligheid

Aan de slag gaan met je personeel is geen eenzijdig verhaal: samen werken aan veiligheid, dat heeft het meeste effect. Zoals het scheppen van een gezonde veiligheidscultuur. Maar ook ruimte bieden om gevaarlijke situaties te kunnen melden en leidinggevenden trainen om effectieve maatregelen voor veiligheid te kunnen initiëren. Geef werknemers de mogelijkheid om, voordat ze met een taak beginnen, een eenvoudige veiligheidscheck (last minute risicoanalyse) uit te voeren. Als blijkt dat de arbeidsomstandigheden onvoldoende veilig zijn, mogen zij weigeren het werk uit te voeren. Veiligheidsthema’s dienen te worden ondersteund met training, informatie en makkelijk toegankelijke procedures.

Toolboxflyers werkgroep Leren van Arbo-incidenten

Bekijk ook

Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur heeft de aandacht!

Op hoogte werken

Veilig werken op hoogte in de bouw- en infrasector.

Veiligheid aan de voorkant

Opdrachtgevers kunnen problemen bij de bron aanpakken – in de ontwerpfase – in plaats van achteraan de keten.