Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Lidmaatschap
  3. Advies op maat
  4. Aanbestedingsinstituut

Aanbestedingsinstituut

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt.

Wat doet het Aanbestedingsinstituut?

Ons doel is door constructief overleg het aantal (juridische) problemen bij aanbestedingen te verminderen. We registreren alle openbaar gepubliceerde aanbestedingen in de bouw en infra en leggen vast wat er goed en fout gaat. Als we tekortkomingen zien die een correct verloop van de aanbesteding in de weg staan, ondernemen we zo snel mogelijk actie richting de aanbestedende dienst. We doen daarbij concrete voorstellen hoe het beter kan. Hiermee voorkomen we juridische procedures. Als een opdrachtgever weigert mee te werken en het collectieve belang van ondernemers geschaad wordt, zijn wij bevoegd tot het instellen van een klacht, bijvoorbeeld bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Top 25 duurzame aanbesteders

Voor de vijfde keer op rij staat de Provincie Noord-Brabant bovenaan de top 25 duurzame aanbesteders. Noord-Brabant haalde de hoogste score, maar de verschillen met de nummers twee (Provincie Utrecht), drie (Hoogheemraadschap van Rijnland) en vier (Gemeente Eindhoven) zijn kleiner dan ooit.

Voor wie?

Het Aanbestedingsinstituut is er voor de hele bouw- en infrabranche. We houden de belangen van de opdrachtnemers scherp in de gaten. Zij kunnen ons attenderen op fouten in aanbestedingen waarmee ze zelf geconfronteerd worden.

Wie zijn de opdrachtgevers?

Opdrachtgevers kunnen in de eerste plaats met ons te maken krijgen als we opmerkingen plaatsen bij één van hun aanbestedingen, maar kunnen zich ook melden als zij zelf een specifieke vraag hebben over een aanbestedingsconstructie. We voorkomen op die manier liever vooraf dat een fout gemaakt wordt, dan dat we achteraf moeten corrigeren. Het Aanbestedingsinstituut treedt op in zaken die voor de branche van belang zijn. Individuele klachten van deelnemers aan een aanbesteding worden niet behandeld.

Wie zit erachter?

Het Aanbestedingsinstituut is een initiatief van Bouwend Nederland, de vereniging van ondernemers in de bouw & infra, maar opereert uitdrukkelijk als een onafhankelijke stichting ten behoeve van de gehele branche.

Publicaties

Hier staan documenten die door het Aanbestedingsinstituut zijn gepubliceerd.

Vragen of klachten?

Heb je vragen of klachten over aanbestedingen? Neem dan contact op met de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra via onderstaande contactgegevens of het contactformulier.

Contactgegevens

Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra
Postbus 461
2700 AL Zoetermeer

Bezoekadres:
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Volg het Aanbestedingsinstituut op X: twitter.com/Aanbestedings

Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingsrecht
E-mailadres