Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Lidmaatschap
  3. Advies op maat
  4. Overige modellen

Overige modellen en overeenkomsten

Handige brieven, documenten en overeenkomsten voor AVG, betonproducten en klachtenafhandeling.

Ontdek handige modellen en overeenkomsten voor diverse onderwerpen, waaronder AVG, betonproducten en klachtenafhandeling.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Betonproducten

Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) hebben in 2014 de nieuwe versie opgesteld van de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten. Deze versie 2014 vervangt die uit 2007. Bouwend Nederland beveelt de toepassing van deze voorwaarden van harte aan.

Klachtenafhandeling

Overig