Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Lidmaatschap
 3. Financiele ledenvoordelen
 4. Verzekeringen
 5. Bnip rubriek aansprakelijkheid

BNIP Rubriek Aansprakelijkheid

Uitgebreide dekking van je aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade

 • Speciaal voor bouw- en infrabedrijven ontwikkelde polisvoorwaarden
 • 15% korting op de premie over jouw door BouwGarant gecertificeerde omzet

Bij een bouwproject kan het altijd gebeuren dat je onbedoeld schade toebrengt aan derden waar je wettelijk of contractueel aansprakelijk voor bent. Denk bijvoorbeeld aan schade aan belendingen, ongevallen, graafschade of claims voor beroepsziekte. De bouwpraktijk brengt specifieke risico’s met zich mee die om maatwerk vragen. Deze rubriek beschermt jou, je bedrijf én je medewerkers tegen veel voorkomende aanspraken van derden die voortvloeien uit je bedrijfsvoering.

Calamiteitendekking op aansprakelijkheidsverzekering zonder meerpremie

Een calamiteit in de omgeving van de bouwplaats kan grote invloed hebben op de bedrijfscontinuïteit, het imago en de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan een explosie, instorting, brand, ongevallen of plotselinge milieuvervuiling op of rondom de bouwplaats. Wanneer dit soort plotselinge en onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, kan dit leiden tot plaatselijke, regionale of nationale media-aandacht. Voor dit soort omstandigheden biedt de calamiteitendekking een oplossing voor de kosten waarmee je geconfronteerd wordt. Je betaalt hiervoor geen meerpremie, maar het is wel nodig je hierop eenvoudig en laagdrempelig voor te bereiden via de Crisiscentrale. 

De voordelen op een rij

 • Speciaal voor bouw & infrabedrijven ontwikkelde polisvoorwaarden.
 • Dekkingen voldoen aan verzekeringseisen in RAW- en STABU-bestekken en bouwspecifieke contractmodellen zoals AVA, COVO of UAV(-GC).
 • Asbestdekkingen.
 • Standaard dekking voor maatvoering fouten (dus geen meerpremie).
 • Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid art. 7:611 BW inclusief motorrijtuigen, met optionele Werknemers Schade Verzekering (WSV).
 • Speciale dekkingen voor claims i.v.m. biodiversiteit, drones, puur financieel nadeel etc.
 • Geen aanvullende uitsluitingen of meldingsplicht betreffende heien, bemalen, graven of slopen.
 • 15% korting op de premie over jouw door BouwGarant gecertificeerde omzet.

Goed om te weten

 • Vangnetdekking werkmaterieel derden (zoals onderaannemers en verhuurders).
 • Dekking voor crisiskosten.
 • Ondersteuning bij risicomanagement, bijvoorbeeld dekkingsvoordelen bij inschakelen riskcontroller.
 • Voor ondernemers zonder personeel is er de OZP-clausule met geen voor OZP-ers onbelangrijke franje, maar wel dekking voor echt belangrijke zaken in de bouw & infrasector. Waaronder een vangnetregeling voor claims van ingehuurde ZZP’ers.

Geschikt voor jouw bedrijf?

Is deze verzekering iets voor jouw bedrijf? Onze collega's staan voor je klaar met vrijblijvend advies. Of helpen je direct met het afsluiten van de geschikte verzekering voor jou.