Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Lidmaatschap
  3. Financiele ledenvoordelen
  4. Verzekeringen

Verzekeringen

Hier vind je een overzicht van onze ledenvoordelen in de categorie verzekeringen. We bieden een ruim aanbod van unieke verzekeringen voor zowel werkgevers als werknemers in de bouw- en infrasector.

Ledenvoordelen: verzekeringen

Verzekeringsoplossingen met dekkingen die er toe doen
Bouwend Nederland ledengroep verzekeringen

Jouw collega’s in de Ledengroep Verzekeringen zorgen ervoor dat de unieke Bouwend Nederland verzekeringsoplossingen optimaal op de dagelijkse bouw- en infrapraktijk aansluiten. Verzekeringsoplossingen met dekkingen die er echt toe doen en die je behoeden voor groot financieel nadeel.

Laat je adviseren door een expert van In-Staet
Adviesgesprek verzekeringen via In-Staet

Veel ondernemers beslissen over hun verzekeringen op basis van persoonlijk vertrouwen. De verzekering en polisvoorwaarden zelf worden vaak pas bij een schade goed gelezen. Alleen bouwspecialisten kunnen goed beoordelen of de kwaliteit van jouw verzekeringen past bij jouw organisatie. Misschien zitten er onnodige dekkingen in, overlappen dekkingen en/of missen er belangrijke bouwspecifieke dekkingen.

Laat je adviseren door een expert van Howden
Adviesgesprek verzekeringen via Howden

De bouwsector is uniek en complex maar altijd dynamisch. Factoren als verduurzaming van materieel en materialen, digitalisering en nieuwe bouwtechnieken spelen een steeds grotere rol. Daarnaast vragen ook onderwerpen als contractvorming, goed werkgeverschap en de Wet Kwaliteitsborging Bouw aandacht.

De complete op de bouw en infra afgestemde verzekering
Bouwend Nederland Integraal Polis

Met deze in begrijpelijk Nederlands geschreven verzekeringsmantel heb je op één polis al je belangrijke risico’s verzekerd. Met al zeer uitgebreide dekkingen is het de solide basis van ons ledenvoordelenprogramma voor schadeverzekeringen.

Uitgebreide dekking van je aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade
Rubriek Aansprakelijkheid

Bij een bouwproject kan het altijd gebeuren dat je onbedoeld schade toebrengt aan derden waar je wettelijk of contractueel aansprakelijk voor bent. Denk bijvoorbeeld aan schade aan belendingen, ongevallen, raafschade of claims voor beroepsziekte. De bouwpraktijk brengt specifieke risico’s met zich mee die om maatwerk vragen. Deze rubriek beschermt jou, je bedrijf én je medewerkers tegen veel voorkomende aanspraken van derden die voortvloeien uit je bedrijfsvoering. Calamiteitendekking op aansprakelijkheidsverzekering zonder meer premie.

Unieke CAR-verzekering van het werk
Rubriek Constructie

Brand, storm, diefstal of neerslag: een schade aan het uit te voeren werk is zo gebeurd. Met de speciaal voor de bouw- en infrasector gemaakte rubriek constructie regel je dekking voor materiële schade aan je onderhanden werk en keten/loodsen/gereedschappen tijdens je dagelijkse bouwpraktijk. Ook als de oorzaak ligt in uitvoerings-, materiaal- of ontwerpfouten van jezelf of van je onderaannemers, adviseurs of leveranciers. De basis van de dekking blijft wel: materiële schade tijdens de bouwperiode of na oplevering (als de oorzaak voor de oplevering ligt).

Oplossing voor ontwerprisico’s in de bouw
Rubriek Ontwerp

Een goed ontwerp is essentieel voor het starten van een bouwproject. Fouten in de ontwerpfase kunnen leiden tot problemen met de bouwconstructie met mogelijk grote financiële gevolgen voor jouw bedrijf. Een CAR- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt vaak maar een beperkte dekking voor enkele schadecomponenten. Met deze rubriek dek je deze risico’s af als ontwerpende aannemer.

Scherpe premies en bouwspecifiek maatwerk
Rubriek Auto en Werkmaterieel

Bij deze verzekeringen denk je misschien dat er geen aanleiding is tot bouwspecifieke oplossingen. Een auto-, werkmaterieelverzekering zijn toch ook in andere sectoren gebruikelijk? Toch illustreren wij hieronder waarom dat beeld niet klopt. Naast algemene bovengemiddelde polisvoorwaarden is er ook aandacht voor het beperken van rompslomp, bouwspecifieke dekkingen en uiteraard scherpe premies. Door de samenhang met andere rubrieken van de Bouwend Nederland Integraal Polis voorkom je ook nog eens dubbele dekkingen en aansluitingsproblemen met andere verzekeringen.

Scherpe premies en bouwspecifiek maatwerk
Rubriek Opstal Goederen en Inventaris

Ook de dekkingen voor jouw opstal(len) en de daarin en daarbij aanwezige goederen en inventaris zijn afgestemd op jouw dagelijkse bouwpraktijk.

Verzekering bij overlijden of blijvende invaliditeit
Rubriek Ongevallen

Een uitgebreide ongevallenverzekering met dekking voor jouw personeel tijdens de werkuren en in privétijd? Dan is deze verzekering de oplossing voor jou!

Uitgebreide en betaalbare dekking bij cyberincidenten
Rubriek Cyber

Bouwbedrijven gebruiken steeds meer technologie. Helaas brengt dit ook meer cyberrisico’s met zich mee. Een hack door criminelen, een fout van een medewerker die je systeem platlegt of een datalek waarbij de gegevens van je klanten op straat komen te liggen. Dit kan zorgen voor schade voor jouw bedrijf of voor klanten of leveranciers. Cyberrisico’s hebben impact op je hele bedrijf, zowel preventie als een goede verzekering is daarom belangrijk.

Meer grip op jouw verzekeringsbeheer
Uw eigen Interne Verzekeringsregisseur

Als je bedrijf groter wordt, ontstaat vaak behoefte aan meer eigen regie op risicomanagement en het inkopen en beheren van verzekeringen. Maar wat als jouw bedrijf niet groot genoeg is om daarvoor een Insurance manager in dienst te nemen?

Zorgverzekering met veel voordeel
Zorgverzekering Zilveren Kruis

Kies dit jaar voor Zilveren Kruis! Jouw gezondheid en die van de mensen om je heen is het belangrijkste wat er is. Daarom werkt Bouwend Nederland samen met Zilveren Kruis. Voor een zorgverzekering die bij je persoonlijke situatie én je werk past. Dat is wel zo handig! Een verzekering die zorg biedt als je het nodig hebt maar je ook vooruit helpt met je gezondheid.

Profiteer van extra collectief vitaalvoordeel
Zorgverzekering De Friesland

De toenemende vergrijzing en hoge fysieke belasting maakt het voor veel bouwbedrijven lastig om hun personeel duurzaam inzetbaar te houden. Om je hierin te ondersteunen, is De Friesland een samenwerking met Bouwend Nederland aangegaan.

Loondoorbetaling bij ziekte verzekerd
Verzuimverzekering De Goudse

Ziekteverzuim van zieke medewerkers kan je veel geld en tijd kosten. Er gelden vele wettelijke verplichtingen waar je als bedrijf aan moet voldoen. Maar hoe kun je dit het beste aanpakken? Door een verzuimverzekering af te sluiten bij De Goudse!

Je financiële risico’s optimaal geregeld
De Goudse ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA (of word je dit) en wil je het bijbehorende financiële risico optimaal regelen? Kies dan voor een verzekering van De Goudse. Je hebt dan niet alleen financiële zekerheid, maar ook wordt er werk gemaakt van de re-integratie. En in de combinatie met de verzuimverzekering word je ook ondersteund op het gebied van preventie.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
De Goudse WGA-gatverzekering Plus

De bouw is een bruisende branche met veel lichamelijke arbeid. Daardoor is er een bovengemiddelde kans dat een werknemer een ongeluk krijgt en (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. Zijn inkomen kan dan fors dalen, zelfs tot onder bijstandsniveau. Je kunt je werknemers (en hun gezinnen) hiertegen beschermen met een collectieve verzekering.

Loonaanvulling bij arbeidsongeschiktheid
Loyalis WIA Aanvullingsverzekering

Wil je graag het inkomen van je medewerkers beschermen bij arbeidsongeschiktheid? Kies dan voor de WIA Aanvullingsverzekering van Loyalis.