Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Lidmaatschap
 3. Social support
 4. 7 zaken waar social support je mee kan helpen

7 zaken waar social support je mee kan helpen

Social support helpt werknemers met financiële, sociale, en persoonlijke uitdagingen, inclusief schulden, echtscheidingen, gezondheidsproblemen en psychische kwesties. Het biedt ook expertise in schuldhulpverlening en mediation.

Hier zijn de onderwerpen waarvoor je bij onze social support adviseur terecht kunt:

 1. Financiële vragen
 2. Gezin
 3. Echtscheiding en relatiebeëindiging
 4. Werkdruk / Overspanning
 5. (Bedrijfs)ongevallen
 6. Duurzame inzetbaarheid
 7. Langdurig verzuim

 

Financiële vragen

 • Loonbeslag(en)
 • Aanvraag loonvoorschot of lening bij werkgever
 • Salarisverhogingsvraag
 • Regelmatig verzuim om 'zaken thuis te regelen'
 • (Grote) schulden
 • Verminderde werkmotivatie

Wat kunnen wij betekenen?

 • Budgetcoaching
 • Schuldbemiddeling
 • Begeleiden naar schuldsanering
 • Psycho-sociale ondersteuning

Met welk resultaat/doel?

 • Grip op je eigen financiële huishouding
 • Werkmotivatie komt en/of blijft op orde
 • Beperken van administratieve last bij loonbeslagen

Gezin

 • Kinderen
 • Ouders
 • Beroep op wettelijke regels of voorzieningen
 • Conflicten met instanties of overheden

Wat kunnen wij betekenen?

 • Mediation
 • Klankbord / vraagbaak
 • Contact leggen met de juiste loketten
 • Begeleiding / coaching

Met welk resultaat/doel?

 • Met raad en daad laten zien dat een gezonde thuissituatie voorwaarde is om goed te kunnen functioneren op het werk
 • Bevorderen van rust en evenwicht in de thuissituatie
 • Verzuim door verstoring werk-privébalans zoveel mogelijk beperken

Echtscheiding en relatiebeëindiging

 • Overleg met je toekomstige ex-partner
 • Informatie en advies over procedures
 • Wat zijn je rechten?
 • Wat zijn de gevolgen voor kinderen
 • Opstellen van een ouderschapsplan
 • Wat als afspraken niet worden nagekomen?
 • Vragen over alimentatie
 • Ik wil co-ouderschap, mijn partner niet: wat nu?
 • Mijn ex woont 'niet-officieel' samen. Hoef ik nu niets meer te betalen?

Wat kunnen wij betekenen?

 • Juridische informatie en advies
 • Mediation
 • Berekening alimentatie
 • Begeleiding / coaching
 • Vertrouwenspersoon / klankbord

Met welk resultaat/doel?

 • Goed doorkomen van een moeilijke levensfase
 • Nieuw toekomstperspectief krijgen
 • Geen (of beperkt) verzuim
 • Betrokkenheid tonen

Werkdruk/ Overspanning

 • Overbelast door privésituaties / afstemming werk-privé
 • Herhaaldelijk kort verzuim doordat het 'even teveel is'
 • Uitvallen met vermoeidheidsklachten
 • Uitvallen met hoge emotionele uitbarsting(en)

Wat kunnen wij betekenen?

 • Begeleiding/ coaching
 • Met partner/ gezin erbij in gesprek gaan
 • Praktische oplossingen zoeken voor balans werk-privé
 • Handelen binnen opgesteld re-integratieproces
 • Vertrouwenspersoon voor medewerker/ klankbord

Met welk resultaat/doel?

 • Verzuimen beperken door aandacht en ondersteuning
 • Betrokkenheid en goed werkgeverschap
 • Motivatie werknemer herstellen

(Bedrijfs)ongevallen

 • Ongevallen op de bouwplaats
 • Ongevallen van en naar werk
 • Verzuim na ongeval
 • Veroorzaker van ongeval
 • Materiële schade als slachtoffer ongeval
 • Aansprakelijkheidsstelling voor ongeval
 • Ongevallenverzekering conform cao bouw

Wat kunnen wij betekenen?

 • (Mentale) opvang na ongeval
 • Informatie en advies over wat te doen als slachtoffer
 • Slachtofferhulp
 • Opvang teamleden na ongeval
 • Contactpersoon voor de verzekeringmaatschappij
 • Begeleiding / coaching

Met welk resultaat/doel?

 • Bieden van goede opvang
 • Bevorderen van snelle en correcte afhandeling
 • Verzuim beperken door (mentale) ondersteuning en begeleiding

Duurzame inzetbaarheid

 • Ik wil met pensioen, maar hoeveel krijg ik dan nog?
 • Als ik minder wil werken, hoe zit het dan met mijn inkomen?
 • Ik wil graag 'lichter' werk, wat betekent dat?
 • Ik wil een gezondere levensstijl

Wat kunnen wij betekenen?

 • Onafhankelijke informatie
 • Financiële planning
 • Begeleiding bij proces
 • Vertrouwenspersoon / klankbord voor de werknemer

Met welk resultaat/doel?

 • Uittredingsmogelijkheden (onafhankelijk) zichtbaar maken
 • Eigen keuzes en verantwoordelijkheid bevorderen
 • Goed werkgeverschap laten zien
 • Oudere werknemers gemotiveerd houden

Langdurig verzuim

 • Op korte termijn 2e ziektejaar
 • Dreigend 2de spoor omdat herstel niet vlot
 • Wat als salaris daalt naar 70% (2de ziektejaar)
 • Wat houdt voor mij nu de WIA in?
 • Waar heb ik wel en geen recht op?
 • Wij maken ons zorgen over de situatie bij onze werknemer thuis
 • Voorbereiding en ondersteuning bij WIA-keuring

Wat kunnen wij betekenen?

 • Onafhankelijke informatie en advies
 • Begeleiding / coaching
 • Zelf in actie komen / regie behouden stimuleren
 • Financiële planning bij (aankomend) inkomen van 70%
 • Vertrouwenspersoon / belangenbehartiger
 • Ondersteunen bij WIA-keuring
 • Overleg / rondetafelgesprek met behandelaars

Met welk doel/ resultaat?

 • Vormgeven van re-integratieverplichtingen
 • Geven van inzicht en heldere stappen in het proces
 • Bevorderen van eigen kracht van werknemers

Meer informatie?

Tonny Grotenhuis
Adviseur social support
E-mailadres