Logo Bouwend Nederland

5 tips: zo trek je zakelijke kosten goed af in je aangifte inkomstenbelasting

Vrijdag 10 maart 2023

Werk jij als zelfstandige in de bouw en ga je de komende weken zelf aan de slag met de belastingaangifte? Houd bij het berekenen van je bedrijfsresultaten als ondernemer of resultaatgenieter rekening met de zakelijke kosten die je mag aftrekken. Om je op weg te helpen, zet de Belastingdienst de regels en kosten die je mag aftrekken op een rij.

Wie een eigen bedrijf heeft, maakt kosten. De kosten die je maakt bij de uitvoering van jouw bedrijfsactiviteiten zijn zakelijke kosten. Denk aan kosten voor werkkleding of de huur van een werkplaats. Zakelijke kosten mag je vaak aftrekken van je opbrengst. Hierdoor wordt het bedrag waarover je belasting betaalt lager. Let op: maak je kosten voor zakelijke én privédoeleinden? Dan mag je alleen het zakelijke deel van de kosten aftrekken, privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht met alle aftrekposten voor ondernemers.

Privégebruik van de auto

Bij sommige aftrekposten worden regelmatig fouten gemaakt. Bijvoorbeeld bij de bijtelling voor het privégebruik van de auto. Behoort je auto tot het ondernemersvermogen? Gebruik je deze auto ook privé? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van de onderneming. Hoeveel je moet verrekenen hangt onder andere af van de waarde van de auto, de CO2-uitstoot en wanneer de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Alleen als je met je rittenregistratie kunt aantonen dat je op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt, hoef je niets te verrekenen.

Regels op een rij

  • Je mag alleen zakelijke kosten aftrekken. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar. Een voorbeeld: wie zakelijk belt via een privételefoonabonnement mag alleen de kosten van de zakelijke gesprekken via dat abonnement aftrekken.
  • De kosten in één keer aftrekken mag als de aankoop goedkoper is dan €450 of de kosten betrekking hebben op 1 jaar. Is de aankoop duurder of gebruik je de aankoop langer dan 1 jaar? Dan trek je de kosten gespreid af over de jaren dat je de aankoop gebruikt. We noemen dat 'afschrijven'.
  • Kosten die je maakt voor het opstarten van je bedrijf mag je ook aftrekken.
  • Als je de btw kunt aftrekken in de btw-aangifte, trek je de kosten af zónder btw. Doe je geen btw-aangifte? Of mag je de btw niet aftrekken in de btw-aangifte? Trek dan de kosten mét btw af in de belastingaangifte.
  • Bewaar bonnen en facturen. Zo kun je de Belastingdienst laten zien dat je de kosten echt gemaakt hebt voor je bedrijf.

Meer weten?

Ga naar de aangiftepagina voor meer informatie over de belastingaangifte. Op de ondernemerspagina vind je meer informatie voor ondernemers.

Niels Wensing
directeur dienstverlening
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.