Logo Bouwend Nederland

Arbeidsongeval en ervan leren

Dinsdag 10 januari 2023

Als er in jouw organisatie een ongeluk gebeurt, dan vraagt de Arbeidsinspectie je per 2023 standaard om dit arbeidsongeval zelf te onderzoeken. Je stelt in dat geval een werkgeversrapportage met verbeterplan op. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval kon gebeuren en wat de oorzaken zijn. In het verbeterplan schrijf je welke maatregelen je neemt om de veiligheid in je bedrijf te verbeteren en herhaling te voorkomen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is in 2020 begonnen met een pilot waarbij ze, bij de ongevallen met minder ernstig letsel, bedrijven vragen om zelf onderzoek te doen en een verbeterplan te schrijven. Dit is de gedifferentieerde aanpak ongevallenonderzoek, GOA. Het doel van deze aanpak is werkgevers stimuleren om te leren van wat er is gebeurd.  

De aanpak werkt zo goed, dat de Arbeidsinspectie deze gaat uitbreiden naar een beleid van “werkgeversrapportage, tenzij”. Dit betekent dat de inspectie voortaan standaard een werkgeversrapportage opvraagt, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. In principe volgt er alleen bij heel ernstige ongevallen een onderzoek door de Arbeidsinspectie.  

Nieuwe werkwijze Arbeidsinspectie in het kort 

 • Zodra een melding van een arbeidsongeval binnenkomt, gaat de Arbeidsinspectie ter plaatse kijken en legt kort vast wat er precies is gebeurd en stelt bewijzen en documenten veilig.
 • Vervolgens wordt, als er geen sprake is van een uitzonderingsgeval (zie onder), de werkgever gevraagd om het arbeidsongeval zelf te onderzoeken en een werkgeversrapportage en verbeterplan op te stellen.
 • De Arbeidsinspectie beoordeelt of de rapportage/het onderzoek voldoende is, het verbeterplan effectief is en of het bedrijf daarmee daadwerkelijk inzet op het verbeteren van de veiligheid.
 • Is de werkgeversrapportage en/of het verbeterplan niet akkoord, dan krijgt de werkgever tijd om het bij te stellen of aan te vullen.
 • Als de werkgeversrapportage en het verbeterplan uiteindelijk akkoord zijn, kan er na verloop van tijd een vervolginspectie volgen. Het doel van de vervolginspectie is om te beoordelen of de werkgever het verbeterplan voldoende heeft geïmplementeerd.
 • Als ook uit de vervolginspectie blijkt dat de werkgever het verbeterplan voldoende heeft geïmplementeerd, dan wordt de zaak afgesloten.
 • Wordt de werkgeversrapportage en/of het verbeterplan ook na de tweede beoordeling afgekeurd, dan volgt er alsnog een ongevalsonderzoek door de Arbeidsinspectie.
 • Er kan handhaving plaatsvinden, via een waarschuwing, eis of een boete als blijkt dat de werkgever een overtreding heeft begaan

 Uitzonderingen:  

 • Je mag het opstellen van de werkgeversrapportage weigeren. De Arbeidsinspectie voert dan een ongevalsonderzoek uit.
 • Daarnaast voert de Arbeidsinspectie altijd zelf een ongevalsonderzoek uit als sprake is van een dodelijk ongeval (betreft strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket), een ongeval met een slachtoffer jonger dan 18 jaar en wanneer het slachtoffer een familielid is van de werkgever. In deze gevallen acht de Arbeidsinspectie het passender om zelf onderzoek te doen.
 • Bij uitzonderlijk ernstig blijvend letsel of als uit de historie blijkt dat een werkgeversrapportage niet passend is of als het ongeval maatschappelijk grote impact heeft.

Ondersteuning nodig? 

Heb je zelf niet de expertise in huis om een goed ongevallenonderzoek te doen? Neem dan contact op met Aboma. Zij kunnen je hierin - met ledenvoordeel - begeleiden. 

Aan de slag

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Dinsdag 7 mei 2024
Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.

Vrijdag 26 april 2024
Op weg naar ViA: eis trede drie SCL per 1 juli 2026

Eerder vertelden we al dat de verzwaring van de ViA-eis naar trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) is uitgesteld naar 1 juli 2026. Voordat dit wordt ingevoerd, zal de Governance Code voor de Bouw (GCVB) een aantal zaken nader onderzoeken en uitwerken.