Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Besluit over verbouw onder wkb naar 1 december 2024

Besluit over verbouw onder Wkb naar 1 december 2024

Vrijdag 7 juni 2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Daarbij is kwaliteitsborging verplicht voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Het voornemen was om per 1 januari 2025 ook bij verbouwen kwaliteitsborging verplicht te stellen. Gisteren heeft minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd dat het besluit hierover een half jaar is uitgesteld.

Om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen liet de minister een invoeringstoets en onderzoek uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat er geen belemmeringen zijn voor de invoering van kwaliteitsborging voor verbouw. Wel bleek dat er nog te weinig ervaring is opgedaan met projecten onder de Wkb in combinatie met de Omgevingswet. Daarnaast hebben diverse partijen aangegeven dat zij zorgen hebben over het goede verloop, omdat er afgelopen tijd nog niet voldoende is geoefend met verbouw. Daarom is het besluit om verbouwactiviteiten onder de Wkb te laten vallen uitgesteld.

Mogelijke ingang per 1 juli 2025

Op dit moment lopen er 40 projecten die experimenteren met kwaliteitsborging bij verbouwprojecten. Eind 2024 zijn de uitkomsten hiervan beschikbaar. Uiterlijk 1 december 2024 wordt op basis van deze uitkomsten het definitieve besluit genomen over de mogelijke invoering van verbouwactiviteiten onder kwaliteitsborging per 1 juli 2025.

Financiële bijdrage oefenprojecten verbouwingen

Wil jij alvast ervaring opdoen met de Wkb bij verbouwingen, maak dan gebruik van de financiële bijdrage via www.stichtingibk.nl/stipp

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.