Logo Bouwend Nederland

Bouwend Nederland ontwikkelt branche-brede eenduidige structuur voor ontwerpfasen

Woensdag 9 februari 2022

De uitwerking van het ontwerp van een project doorloopt een aantal fasen. Door de ontwerpfasen heen wordt dat ontwerp steeds gedetailleerder uitgewerkt. Er wordt gestart met een specificatie, gevolgd door een schetsontwerp. De laatste stap is het maken van de tekeningen voor de uitvoering. Om tot een integraal ontwerp te komen is het noodzakelijk dat de betrokken partijen dezelfde taal spreken.

Bij het ontwerp van infraprojecten zijn vaak veel verschillende partijen betrokken. Denk aan de opdrachtgever, adviseurs die door de opdrachtgever of aannemer zijn ingeschakeld, en een aannemer die afhankelijk van de contractvorm veel of weinig ontwerpverantwoordelijkheid heeft. Ook zijn er verschillende disciplines betrokken, zoals Civiel, GWW en Installaties. Uiteindelijk zorgen al deze partijen voor een integraal afgestemd ontwerp. Om tot een integraal ontwerp te komen is het noodzakelijk dat de betrokken partijen dezelfde taal spreken. Een taal die aangeeft welke documenten met welke diepgang er per ontwerpfase gemaakt moeten worden. Ook is het noodzakelijk dat de verwachting die de verschillende disciplines van elkaar hebben eenduidig is.

Gelijksoortige omschrijvingen in documenten

In de Utiliteitbouw hebben BNA en NL Ingenieurs een methodiek ontwikkeld om tot eenduidige afspraken te komen, namelijk de DNR STB (standaard taakbeschrijving). Voor de Infra is het wenselijk om tot eenzelfde structuur te komen. Om die reden heeft de VIB (Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven) – onderdeel van Bouwend Nederland – besloten om voor de ontwerpfasen VO (voorlopig ontwerp), DO (definitief ontwerp) en UO (uitvoeringsontwerp) een gelijksoortige omschrijving van documenten te maken. Het doel is om, in samenspraak met opdrachtgevers en ingenieursbureaus, tot een branche-brede eenduidige structuur te komen voor het ontwerp. Bekijk hier de handleiding taak- en resultaatsbeschrijving ontwerpfasen infrastructuur

De meest recente versie van dit document is altijd terug te vinden op de webpagina van de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Harry Wisse (Bouwend Nederland) of Maarten Baan (Visser & Smit Bouw).

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.