Logo Bouwend Nederland

Brabantse bouwers toonden veel interesse voor super informatieve Wkb bijeenkomst

Woensdag 5 juli 2023

Samen met VNG organiseerde de twee Brabantse afdelingen van Koninklijke Bouwend Nederland Regio Zuid dinsdag 4 juli in Den Bosch een bijeenkomst over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De datum van 1 januari 2024 nadert, en dus is het goed om nu nog de puntjes op de i te zetten.

Met ruim 110 deelnemers was de wkb-bijeenkomst van dinsdag 4 juli goed bezocht. In het bestuurscentrum van de gemeente Den Bosch hadden de organiserende partijen een locatie met voldoende ruimte voor het grote gezelschap gevonden. Na het welkomstwoord van wethouder Ralph Geers (Economie, Leefomgeving & Milieuzaken) werden de aanwezigen met een aantal presentaties langs verschillende specifieke aspecten van de Wet kwaliteitsborging geleid. De presentaties zijn hier te downloaden.

Langnek ook?

Tjebbe Römer, beleidsmedewerker bouwkwaliteit ministerie BZK, richtte zich op het publiekrechtelijke deel binnen de Wkb. Daarbij gaat het ondermeer over wanneer een kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld, bij wat voor soorten bouwwerken dat nodig is. Hij gaf aan dat de definitie in de wet nog wel voor verrassende uitkomsten kan zorgen. Werk aan Eftelings Langnek bijvoorbeeld zou volgens de regelen van de Wkb moeten worden aangevlogen omdat de attractie een bepaalde hoogte heeft en grondgebonden is. Als tip gaf Römer de bouwers mee zoveel mogelijk zaken zelf goed te borgen. Dat scheelt werk voor de kwaliteitsborger wat weer kan  schelen in de kosten voor de aannemer.

Zorgen over laatste termijn

Reina Uittenbogaard, juriste bij Bouwend Nederland en gespecialiseerd in de Wkb, ging in op wie nu eigenlijk de kwaliteitsborger moet aanstellen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer, dat is normaal gesproken de opdrachtgever of ontwikkelaar.. In de praktijk blijken vooral particuliere opdrachtgevers aan aannemers te vragen om het te regelen. Uittenbogaard wees erop dat je als aannemer daarmee wel ook bepaalde risico’s en verantwoordelijkheden naar je toetrekt. Verder lichtte zij de 5 wijzigingen toe uit het privaatrechtelijk deel van de wet. Uit de zaal kwamen vragen over de situatie ná de oplevering. Aannemers vrezen dat bewoners zelfs bij het kleinste puntje dat ná de oplevering wordt gevonden, de laatste termijn achterhouden, wat financieel niet in verhouding staat tot het nawerk. De bewijslast dat er al een gebrek was bij de oplevering is en blijft bij de opdrachtgever. Hoe het precies zit staat in een artikel dat Uittenbogaard samen met een collega-jurist heeft geschreven. Het stuk is binnenkort op de website van Bouwend Nederland te lezen.

Droogoefenen kan ook, in een  proeftuin

Casper van Busschbach van de VNG informeerde de deelnemers over de STIPP-regeling, een subsidiemogelijkheid voor proefprojecten. Hij vertelde dat vaak wordt gedacht dat gemeenten daadwerkelijk moeten meedraaien in een proefproject. Dat ligt echter anders, om voor de subsidie in aanmerking te komen is het voldoende om de gemeente te informeren over het proefproject. hij adviseerde de bouwers om toch vooral in de orderportefeuille te kijken of er nog projecten in aanmerking kunnen komen voor oefenen met de Wkb. Dat kan overigens ook ‘droogoefenen’ zijn  met een afgerond project. Dan kan achteraf in een zogenoemde proeftuin met een kwaliteitsborger worden gekeken hoe het anders had gelopen wanneer het wel volgens de Wkb was gedaan. Van Bussbach kon de aannemers blij maken met de mededeling dat VNG een handleiding/richtlijn voor de leden maakt die ervoor moeten zorgen dat in alle gemeenten de handhaving op een éénduidige manier gebeurt.

Honderd handige checklists

Om het proces van controleren en vastleggen, dus de interne kwaliteitsborging, te vergemakkelijken, zijn er een stuk of honderd checklists gemaakt. Daar vertelde Martijn van Bommel van ISSO de aanwezigen een en ander over. Hij legde bijvoorbeeld uit dat het om zaken gaat die in het Bouwbesluit staan. Zo is er onder meer een checklist dakkapellen die precies volgt waaraan je bij het plaatsen van een dakkapel volgens de regels moet voldoen.

Handige tips uit de praktijk

Afsluitend onderdeel was de presentatie over een proefproject dat Hoedemakers samen met de gemeente Den Bosch en kwaliteitsborger Woningborg heeft gedraaid. Het gaat om de bouw van 54 woningen. Tip van Ruud Beelen, projectleider bij Hoedemakers, was om voor grote projecten bij de vergunningsaanvraag afspraken te maken over deelopleveringen. Het is immers handiger om na bijvoorbeeld 5 opgeleverde woningen achter een terugkerende fout te komen dan pas na de 54ste woning. Vragen uit de zaal gingen onder meer over de extra tijd die he kwaliteitsborgingsproces de aannemer heef gekost. Hoedemaker kwam op vier mandagen per woning, maar gaf aan dat het bij hun eerste proefproject nog bijna het dubbele was. Kortom, oefening baart kunst.

Rond half vijf werd het uitermate informatieve deel van de bijeenkomst afgesloten. Tijdens de borrel was er nog ruimschoots gelegenheid om na te praten.

Laatste kans!

Wie denkt nog niet voldoende voorbereid te zijn op de Wet kwaliteitsborging, kan komend najaar nog gebruik maken van het Wkb-begeleidingstraject van 3 dagdelen dat Afdeling Brabant Mid-West samen met BNL Academy aanbiedt. Klik hier voor meer informatie.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.