Logo Bouwend Nederland

Brede coalitie deelt zorgen met NLA over handhaving dieselmotorenemissies

Vrijdag 2 februari 2024

Onlangs hebben we je geïnformeerd over de aanscherping van het handhavingsbeleid op dieselmotoremissies (DME) door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). In de laatste 'Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)' van januari 2024 stelt de Arbeidsinspectie dat machines met een vermogen tot 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Stage V). Bovendien moeten alle machines kleiner dan 19 kW worden voorzien van een roetfilter, of worden vervangen door een elektrische machine.

Op dinsdag 30 januari vond er in het BOVAGhuis in Bunnik een belangrijke bijeenkomst plaats, bijgewoond door BOVAG, Bouwend Nederland, Cumela, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), FEDECOM, RAI Vereniging, BMWT, NVAF, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW & MKB Nederland. ASV, Vereniging Waterbouwers, MKB-infra en Aannemersfederatie Nederland wilden hierbij ook aansluiten, maar konden geen tijd vrijmaken die dag. Ze blijven wel graag aangesloten. 

Financierbaarheid

Vanuit deze brede coalitie willen we op korte termijn in gesprek met de NLA om onze zorgen te delen. Onze focus ligt op het verkennen van (het gebrek aan) haalbare alternatieven voor dieselaangedreven machines, met de nadruk op zowel schaalbaarheid als beschikbaarheid. Hoewel we weten dat financiële overwegingen voor de NLA niet doorslaggevend zijn, willen we ook de financierbaarheid in kaart brengen. Dit gesprek wordt zorgvuldig voorbereid samen met alle betrokken partijen.

Jouw inbreng is hierbij cruciaal

We roepen je op om bij ons melding te maken als er een inspecteur van de NLA langskomt, en om eventuele problemen die je ervaart te delen. Verder vragen we je om problemen met de beschikbaarheid van elektrische alternatieven of technische haalbaarheid van benodigde maatregelen die je voorziet ook te delen. Deze informatie is van groot belang om een realistisch beeld van de situatie op de werkvloer te krijgen. Verder vragen wij je om een inschatting van de financiële gevolgen te geven tot 2030, gegeven de richtlijn van de NLA, en een inschatting van de financiële gevolgen als na 2030 geen dieselaangedreven machines meer gebruikt mogen worden.

Oplossing

Jouw informatie kun je mailen naar Christel Peppelenbos. Samen streven we naar een realistische en werkbare oplossing die zowel de gezondheid van werknemers als de belangen van onze sector beschermt.

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.