Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Vrijdag 5 juli 2024

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.

Of je nu een groot of klein bedrijf bent, direct of indirect word je geconfronteerd met richtlijnen als het Besluit Werkgebonden Personenmobiliteit of de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Of word je langs de CO2-Prestatieladder gelegd met bijbehorende jaarlijkse audit. In dit artikel zet GPS-Buddy de verschillende regels uiteen en laat zien hoe je de administratieve last van de rapportages zoveel mogelijk kan beperken. Tevens leggen ze uit hoe je de milieumaatregelen aangrijpt om commercieel voordeel te behalen.

Meerdere klimaatmaatregelen

Er zijn verschillende Nederlandse- of Europese wettelijke richtlijnen die bedrijven verplichten de CO2-uitstoot te rapporteren, te weten:

  • De Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die grote bedrijven sinds 2024 verplicht te rapporteren over zaken als CO2-uitstoot of andere duurzaamheidsdoelen. Dit wordt de komende jaren voor steeds meer bedrijven verplicht. Ook onderaannemers, groot of klein, zullen enige vorm van data moeten aanleveren aan opdrachtgevers om aan hun rapportageverplichtingen te voldoen.
  • Het Besluit Werkgebonden Personenmobiliteit dat per 1 juli 2024 alle werkgevers met meer dan 100 medewerkers verplicht zakelijke- en woon/werk gerelateerde ritten van hun medewerkers te registreren. De rapportageplicht vereist dat werkgevers jaarlijks de totale door hun werknemers gereisde kilometers rapporteren. Het maakt hier niet uit of de werknemer met de bus, trein, lease- of privéauto, vliegtuig of per voet reist, er moet gespecificeerd worden op vervoermiddel en brandstoftype, evenals de aard van de mobiliteit (woon-werk of zakelijk). Dit resulteert in een rapportage die inzicht geeft in de CO2-voetafdruk van het bedrijf.
  • De Wet Informatie Wet Milieubeheer en de CO2-Prestatieladder die al langer in werking zijn en bedrijven en overheden moeten helpen bij het reduceren van CO2 en kosten. Hiervoor wordt een jaarlijkse audit gedaan om verbeteringen te beoordelen. Met name bij aanbestedingen zullen bedrijven binnen Bouw & Infra de CO2-Prestatieladder gebruiken om hun CO2-management aan te tonen.

Oplossingen voor commercieel voordeel

Alle regelingen vereisen dus verschillende rapportages die je als bedrijf niet handmatig wil opstellen. Dit neemt namelijk veel te veel tijd in beslag en is eveneens foutgevoelig. Zeker als het gaat om aanbestedingen wil je daarin geen risico nemen. Binnen de Fleet- & Asset Management software van GPS-Buddy zijn meerdere oplossingen die bijdragen aan een accurate, geautomatiseerde CO2-rapportage. Naast de rapportage, geeft het je als bedrijf het inzicht om de CO2-uitstoot terug te dringen en daardoor aanzienlijke kosten te besparen. Niet alleen door besparingen op brandstof, maar vooral door het winnen van tijd.

Kilometer- ritregistratie

Het voertuigvolgsysteem is voorzien van automatische kilometer- en ritregistratie. Door gebruik te maken van kilometer- en ritregistratie wordt de administratieve last rond de werkgebonden personenmobiliteit aanzienlijk verminderd. De benodigde rittendata, zoals reistijd, afstand, vertrek- en bezoekadres, worden automatisch en digitaal geregistreerd. De rittenstaat is eenvoudig online in te zien en kan aangevuld worden met voertuig- en brandstoftype. Op basis daarvan wordt de CO2-uitstoot berekend. De rapportage kan voor 1 juli 2024 eenvoudig ingevoerd worden op het digitale formulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Deze oplossing is voorzien van het Keurmerk Ritregistratie en deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor rapportage aan de Belastingdienst.

Optimale route

Ons voertuigvolgsysteem biedt meer milieuvoordelen. Door voertuigen en grote machines te volgen in het GPS-Buddy platform, kunnen opdrachten automatisch ingepland worden op basis van de optimale route. Dit scheelt aanzienlijk in het aantal kilometers dat wordt gemaakt en brandstof die wordt verbruikt. Dit draagt op een positieve manier bij aan het milieu en geeft ruimte om meer opdrachten in te plannen. Daarnaast vermindert het de werkdruk van de planner aanzienlijk.

Rijgedrag aanpassen

Voor bedrijven met veel voertuigen kan ook gekeken worden naar het rijgedrag van chauffeurs om de CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Bijvoorbeeld snel en vaak optrekken, te hard rijden of onnodig stationair draaien vergt meer brandstof en dus een hogere CO2-uitstoot. Alle bewegingen van een voertuig worden in het systeem van GPS-Buddy geregistreerd en kunnen per chauffeur worden uitgewerkt in een rapportage. Door inzicht te hebben in het rijgedrag van de verschillende chauffeurs ben je in staat gericht te sturen op een milieubewuste rijstijl. Bijkomend commercieel voordeel is dat de wagen minder slijt en de chauffeurs veiliger rijden.

Inzicht in Machine draaiuren

Door het meten van de machinedraaiuren kan eenvoudig de CO2-uitstoot van voertuigen en machinepark worden berekend, op basis van specifieke parameters met of zonder gebruik van CANbus-data. Dit inzicht in de machinedraaiuren zorgt ervoor dat brandstofkosten worden bespaard en onderhoud makkelijker kan worden gepland. Dit voorkomt onnodige stilstand van voertuigen en machines en dus optimale benutting van materieel. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om de CO2-Prestatieladder in te vullen. Verbeteringen op de CO2-Prestatieladder hebben direct invloed op de inschrijfprijs of de gunning van de opdrachtgever in een aanbestedingsproces.

CO2: geen last, maar zegen

Het is inmiddels wel duidelijk dat de focus op CO2-reductie geen administratieve ramp hoeft te zijn, maar door gebruik te maken van de juiste digitale middelen eerder een kans oplevert. Hoe meer gedigitaliseerd, hoe meer data. Hoe meer data, hoe meer inzicht. Door alle data te verzamelen in één overzichtelijk platform kan er veel efficiënter worden gewerkt en effectiever omgegaan worden met tijd, personeel, voertuigen en materieel. Dat zorgt voor een vermindering in brandstofgebruik en daarmee CO2-uitstoot. Minder uitstoot van CO2 vergroot ook het concurrentievoordeel in aanbestedingen. Daarnaast gaan voertuigen en materieel langer mee, wat natuurlijk ook aanzienlijke kosten bespaart.  Kortom: CO2 is geen last, maar een zegen.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van ledenvoordeelpartner GPS-Buddy www.gps-buddy.com.

BNL Ledenvoordeel

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 juli 2024
Rekentool extra voorwaarden TOjuli beschikbaar

Sinds deze maand gelden er strengere voorwaarden bij de TOjuli-eis. Je kan niet meer volstaan met het vinkje ‘actieve koeling’ binnen de BENG berekeningen. Er gelden enkele aanvullende voorwaarden. Via de website van RVO kan je een rekentool aanvragen voor de vereenvoudigde berekening van de koelcapaciteit.

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Selecta Nederland focust op duurzaam transport om CO2-uitstoot verder terug te dringen

Pelican Rouge Group klimt naar hoogste sport van CO2-Prestatieladder