Logo Bouwend Nederland

Cao Railinfrastructuur algemeen verbindend verklaard

Maandag 25 september 2023

Op 28 augustus 2023 is het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao Railinfrastructuur 2023-2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent iedereen vanaf 31 augustus 2023 de cao moet naleven.

De cao is per 31 augustus 2023 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Railinfrastructuur. De algemeenverbindendverklaring loopt gelijk met de looptijd van de cao, dus tot 1 januari 2024.

Lees hier het besluit

 

Bekijk hier de volledige tekst van de Cao

Charles Verheyen
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.