Logo Bouwend Nederland

Convenant veilig werken in de bouw met ingehuurd personeel

Donderdag 14 december 2023

Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) slaan de handen ineen met ABU en NBBU om werk in de bouwsector veiliger te maken. Woensdag 13 december ondertekenden zij het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel. Partijen willen o.a. een verbetering van de veiligheidsopleiding en het toezicht op ingehuurd personeel en zzp'ers realiseren. Dat moet binnen drie jaar het geval zijn. Demissionair minister van SZW, Van Gennip, nam het convenant in ontvangst.

Er is veel wet- en regelgeving als het gaat om veiligheid in de bouw. De praktijk is echter weerbarstig. Een aantal partners in en buiten de bouw neemt stappen om de veiligheid in de gehele keten verder te verbeteren. Meer kennis van veilig werken en voldoende basiscompetenties bij ingeleend personeel zijn twee van de verbeterpunten. Ook wordt de hele keten van betrokkenen in kaart gebracht om van elkaar te leren en kennis over te dragen. Leden van de ABU en NBBU leiden mensen op voordat zij op de bouwplaats aan het werk gaan. De kennis en ervaringen die zij daarmee hebben, gaan mee in de aanpak.

 

Minister Van Gennip: “De bouwsector laat met dit convenant zien dat werkgevers en uitzendbureaus niet afhankelijk hoeven zijn van wetten en regels om op een fatsoenlijke manier om te gaan met werknemers, in het bijzonder ingehuurd personeel. In Nederland wordt soms op een erbarmelijke manier met arbeidsmigranten omgegaan. Het is mooi dat verschillende partijen in de bouwsector de handen ineenslaan om hen te beschermen.”

Relatief veel ongevallen met ingehuurd personeel en zzp'ers 

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie vinden op de bouwplaats relatief vaak arbeidsongevallen plaats waarbij ingehuurd personeel en zzp’ers betrokken zijn. Het is dan ook belangrijk om deze mensen pas in te zetten na goede training en instructie. De brancheorganisaties willen met elkaar samenwerken aan het basisveiligheidsniveau, de taalvaardigheid en het vakmanschap van ingehuurd personeel. Ook moeten leiding en toezicht op de bouwplaats verbeteren.  

Concrete maatregelen om dat te voorkomen

Het convenant voorziet in diverse acties. Zo komt er onderzoek naar de benodigde basisvaardigheden en -kwalificaties die nodig zijn om veilig te werken op de bouwplaats. Hierbij worden goede voorbeelden uit andere sectoren meegenomen. Zowel inleners als uitleners brengen werkelijke belemmeringen in kaart en komen met gezamenlijke interventies die leiden tot effectieve maatregelen en aandacht voor goed werkgeverschap, zoals wettelijk vastgelegd in de Arbowet en het -besluit. Immers, zowel inleners als uitleners hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om veilig werken.

De ondertekenaars willen ook leren van eerdere ervaringen in de glastuinbouw en starten met vijf leerprojecten. De geleerde lessen gaan mee in bestuurlijke afspraken en komen terecht in een handboek voor de hele keten: van opdrachtgever tot ingehuurd personeel.

Verder lezen

BEKIJK HET VOLLEDIGE CONVENANT

vlnr op de foto: Arno Visser (Bouwend Nederland), Bob Demoet (GCVB), Riek Siertsema (AFNL), Karien van Gennip (minister SZW), Sieto de Leeuw (ABU), Brigitte van der Burg (NBBU)

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Dinsdag 7 mei 2024
Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.

Vrijdag 26 april 2024
Op weg naar ViA: eis trede drie SCL per 1 juli 2026

Eerder vertelden we al dat de verzwaring van de ViA-eis naar trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) is uitgesteld naar 1 juli 2026. Voordat dit wordt ingevoerd, zal de Governance Code voor de Bouw (GCVB) een aantal zaken nader onderzoeken en uitwerken.