Logo Bouwend Nederland

CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Woensdag 8 mei 2024

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Het uitfaseren van heet asfalt is een initiatief van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland en wordt gesteund door Rijkswaterstaat. De richtlijn behandelt vier technieken voor asfaltproductie op lagere temperaturen en kan door de hele asfaltsector worden gebruikt. Dit helpt opdrachtgevers bij het eenduidig uitvragen van asfaltverhardingen en aannemers om te bewijzen dat de geleverde en verwerkte producten voldoen aan de gestelde eisen.

Feedback is nu mogelijk

Heb jij kennis en ervaring op het gebied van asfalt en wil je met ons meedenken? Lees dan de richtlijn versie 1.0 goed door en voorzie ons van je feedback. Feedback kan je indienen tot en met 15 juni 2024. De ontvangen inzichten worden gedeeld met de CROW-werkgroep en ze worden, indien relevant, meegenomen in de overwegingen voor de definitieve versie van de richtlijn.

Lees de richtlijn en de bijlage en geef je feedback.

Sectorbrede werkgroep

CROW heeft een brede werkgroep samengesteld met verschillende vertegenwoordigers uit de asfaltsector, waaronder Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, producenten en verwerkers van asfalt. CROW faciliteert het proces om de inbreng van alle partijen samen te brengen tot een eenduidige richtlijn die sectorbreed wordt geaccepteerd en toegepast.

Ron Wesseling
Verenigingsmanager vakgroep bitumineuze werken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.