Logo Bouwend Nederland

David van Hilst (Waterschap Brabantse Delta) winnaar Piet van der Zouwenprijs

Vrijdag 3 mei 2024

Op donderdag 2 mei jl. is de Piet van der Zouwenprijs uitgereikt aan David van Hilst, werkzaam bij Waterschap Brabantse Delta. David won deze prijs als deelnemer aan de Machinisten Scholings Dagen (MSD).

Machinisten Scholings Dagen

Op 18 en 19 januari van dit jaar organiseerde de vakgroep Grondwerk van Bouwend Nederland, samen met Vakvereniging HZC en SOMA Bedrijfsopleidingen voor de inmiddels 31e keer de Machinisten Scholings Dagen. Om na te gaan of de kennis, die tijdens de workshops op de MSD wordt overgebracht goed tot de ruim 175 deelnemers doordringt, wordt een prijsvraag gehouden. Uit de goede inzenders wordt de winnaar getrokken, die dan de Piet van der Zouwenprijs (een miniatuurgraafmachine) ontvangt.

Persoonlijk overhandigd

Samen met Chris van Veldhuizen (directeur van HZC) reed Charles Verheyen (verenigingsmanager van de vakgroep Grondwerk) naar Raamsdonksveer om de winnaar te verrassen met deze prijs.

David was uiteraard erg trots en verrast met deze prijs (het bleek een goed bewaard geheim, met dank aan zijn werkgever!). Naar zijn zeggen is David al ruim 20 jaar een trouwe bezoeker van deze leerzame en collegiale scholingsdagen. En ook volgend jaar wil hij zeker weer aan de MSD meedoen.

Charles Verheyen
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 30 januari 2024
Video: bekijk de terugblik op de Machinistenscholingsdagen 2024

Op twee koude, maar zonnige winterdagen hebben op 18 en 19 januari zo'n 175 machinisten weer deelgenomen aan de inmiddels traditionele Machinistenscholingsdagen (MSD) op het Bouw- en Infrapark in Harderwijk.

Dinsdag 30 januari 2024
Stop werkzaamheden bij onverwachte kleur en geur

Bij werkzaamheden in de bodem, kan er onverwacht gekleurde grond of een onaangename geur optreden. Zo troffen de werknemers bij dit incident een blauw gekleurde grond aan en roken ze een zwakke, onaangename geur die direct doet denken aan amandelen. Nader bodemonderzoek leert dat er sprake is van een gevaarlijk verontreiniging. Hoe ga je hier mee om?

Donderdag 25 januari 2024
Introductie en informatiesessie model uitvoeringsplan tijdelijke uitname

Omdat de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) op 1 januari 2024 in werking zijn getreden, is ook direct (dus zonder overgangstermijn) de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022) in werking. Dat betekent o.a. voor de activiteit graven dat je conform de herziene versie van SIKB BRL 7000 richtlijnen en bijbehorende protocollen de werkzaamheden moet uitvoeren. Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe versie 7.0 van de BRL (met protocollen van kracht. Er geldt een overgangstermijn voor de BRL (niet voor de wet) tot 31 december 2025. Tot dat moment kun je met de huidige 6.0 versie doorwerken, echter wel met een nieuw Wijzigingsblad om aan te sluiten op de nieuwe wet- en regelgeving.