Logo Bouwend Nederland

De Nijs over de invoering van de Wkb: oefenen helpt

Donderdag 12 oktober 2023

Per 1 januari 2024 gaat de Wkb dan toch echt in. BIM-regisseur Niels Groot van bouwbedrijf De Nijs en Zonen is al een paar jaar bezig met de voorbereidingen. Het doen van proefprojecten heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd. We stellen hem een paar vragen.

Hoe bereiden jullie je voor?

"De invoering van de Wkb heeft een sterke relatie met informatiemanagement. Je moet het proces van kwaliteitsbewaking en -registratie goed uitdenken. Daarom wilde ik me er graag in verdiepen. In het begin was het echt pionieren; oefenen met verschillende instrumenten, verschillende borgers en dus verschillende werkwijzen. Wat we hebben geleerd is dat de systematiek van de Wkb in hoofdlijnen niet verschilt van bijvoorbeeld de BENG of onze ISO-certificeringen. Het gaat in de basis om 'plan, do, check, act'. Daarom hebben we de focus verlegd naar ons eigen systeem van kwaliteitsborging (KAM). Met de ervaringen uit de proefprojecten hebben we een kwaliteitsborging-methode ontwikkeld voor alle thema's. Daarmee is het minder belastend voor onze organisatie en onderaannemers. Het keuren leggen we zoveel mogelijk neer bij onze onderaannemers. Zij leggen al veel meer vast dan we aanvankelijk dachten, maar je moet dat wat er gekeurd wordt, wel nog coördineren en afstemmen. De expertise om een goede toets aan het Bouwbesluit te doen, vinden we bij een selecte groep kwaliteitsborgers met wie we samenwerken."

Wat vind je van de hulpmiddelen van Bouwend Nederland?

"De hulpmiddelen vanuit Bouwend Nederland zijn altijd handig, zeker voor bedrijven die minder ver zijn met informatiemanagement. Neem vooral de oproep om een proefproject te doen ter harte. Tijdens een van de Wkb-bijeenkomsten merkte ik nog wel terughoudendheid bij sommige bedrijven om te gaan oefenen. Dat snap ik wel; ga er maar aan staan om capaciteit vrij te maken. Toch kan ik uit ervaring zeggen dat het enorm helpt om je tijdig te verdiepen in wat de Wkb betekent voor jouw bedrijfsproces."

Wat zijn de voordelen van de nieuwe wetgeving?

"In eerste instantie hoor ik best vaak weerstand als het over de Wkb gaat. Alsof er ineens iemand op je vingers komt kijken terwijl jij overtuigd bent van de kwaliteit van je werk. Deze nieuwe wet kan je leven ook gemakkelijker maken. Als er tijdens de bouw een beschadiging optreedt en niet duidelijk is wie verantwoordelijk is, dan ontstaat er gedoe en vertraging. Het opleveren van je werk met een keuring neemt die onduidelijkheid weg, en zo toont elke partij aan dat je kwaliteit hebt geleverd voordat de volgende schakel in het proces aan de slag gaat. Daar heeft iedereen baat bij."

Wat is lastig aan de Wkb?

"Met onze afdeling kleinbouw bedienen we particuliere opdrachtgevers. Die willen vaak zo snel mogelijk aan de slag met hun nieuwe woning of verbouwing. Maar met de Wkb heb je iets meer voorbereidingstijd nodig; minimaal vier weken voor start bouw moet je bijvoorbeeld het borgingsplan inleveren. Wat ik vreemd vind, is dat de communicatie hierover – vanuit de overheid of vanuit Vereniging Eigen Huis - naar deze groep particuliere opdrachtgevers nog niet op gang is gekomen. Om de kosten te drukken, zijn we samenwerkingen aangegaan met kwaliteitsborgers, Dan weet je wat je van elkaar kan verwachten en kan je efficiënt samenwerken, maar omdat het nog niet leeft bij consumenten voorzie ik dat we vragen zullen krijgen over doorlooptijd en kosten."

Welke tip heb je voor andere ondernemers?

"Ga vooral oefenen met de Wkb en betrek daar de gemeente en een kwaliteitsborger bij. De borger kan je ook wegwijs maken in de nieuwe wet, als je het lastig vindt. Voor het doen van een proefproject kan je nog steeds een financiële tegemoetkoming aanvragen."


Een goede voorbereiding is belangrijk

Woon bijvoorbeeld een van de Wkb-bijeenkomsten bij, bekijk de animatie en het infoblad of volg een training van BNL Academy. Meer informatie vind je op onze Wkb-themapagina

Beluister ook de podcast over de Wkb: De Wkb, oefenen, proefdraaien en aan de slag ermee! - Bouwend Nederland

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.