Logo Bouwend Nederland

De vraag naar vakmensen is de roep om disruptie

Maandag 19 februari 2024

De roep om vakmensen is groot en wordt alleen maar groter met alle opgaven als woningopgaaf, energietransitie en watertransitie. Er moet veel, er moet veel tegelijk en er moet veel tegelijk op dezelfde plek is de stelling van Arno Visser (voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland). Dit geeft uitdagingen, ook op het gebied van voldoende en voldoende geschoold personeel.

Op dit moment begeven we ons in een zero-sum-game volgens Bart Götte (hoofddocent transities aan de Universiteit van Amsterdam en Business Futurist bij FutureFlock); elke sector kijkt naar een andere sector om arbeidskrachten én binnen de keten verplaatsen vakmensen van opdrachtgever naar opdrachtnemer en andersom. Echt samenwerken is nodig om de vele grote (technische) opgaven te volbrengen, maar net zo hard, misschien wel harder een culturele opgave om voldoende en voldoende geschoolde vakmensen te krijgen en behouden is de ervaring van Marc Redegeld (eigenaar Redegeld Organisatieontwikkeling en Manager HR a.i. bij Baas BV). We zijn in een tijdperk beland waar de vraag naar diversiteit, deeltijd, zorg, vrije tijd en vakmensen groot is. Dit zorgt voor vraagstukken waar we het antwoord nog niet op hebben. De beweging naar het nieuwe normaal als deeltijd voor iedereen, job-hoppen elke drie jaar, of zelfs het afdwingen van maatschappelijke inzetbaarheid (vanwege militaire of maatschappelijke dienstplicht) vraagt om creativiteit en andere flexibiliteit bij werkgevers en maatschappij. Vanuit professionalisatie hebben we de afgelopen jaren met elkaar drempels verhoogt, ingewikkeld is complex geworden waardoor de arbeidsproductiviteit omlaag gaat. Dit is alleen te keren door te stoppen met zinloze activiteiten. Dit zal niemand over zijn eigen werk zelf aangeven, dat moet je met elkaar doen. Er is werk genoeg én de roep naar vakmensen is groot, dus niemand hoeft buiten de boot te vallen. De tijdens de netwerkbijeenkomst geopperde disruptie voorstellen zijn verzameld en zullen we met elkaar verder moeten onderzoeken en uitwerken zodat daadwerkelijk er meer capaciteit ter beschikking komt om de opgaven te realiseren. Veel aanwezigen gaven aan dat het belangrijk is dat we als sector en keten snel een vervolg aan dit actuele thema geven. Als vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer gaan we de komende tijd nadenken hoe we aan deze bijeenkomst een vervolg kunnen geven. Hou dus de vakgroep site in de gaten!

 

De presentatie van Bart Götte is hier terug te kijken.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Dinsdag 23 april 2024
STIPEL werkt aan verandering: vanaf 1 mei gaan er enkele veranderingen plaatsvinden binnen STIPEL

Per 1 mei geeft STIPEL zelf de certificaten af en dragen de certificerende instellingen hun taken aan STIPEL over. De bestaande exameninstellingen blijven actief en ook behaalde STIPEL-certificaten blijven geldig. Deze veranderingen worden doorgevoerd om sneller kwaliteitsdoelstellingen te behalen, efficiëntere besluiten te nemen en beter mee te kunnen groeien met de behoeften van de markt. Daarnaast zorgt dit voor meer uniformiteit en een centrale registratie van behaalde certificaten.

Maandag 22 april 2024
Dinsdag 16 april was Y-ONG te gast op een project van NuLelie

Liander heeft na aanbesteding het werk voor programma NuLelie gegund aan drie aannemers. Aannemerscombinatie Heijmans | Pol Infratechniek | Van Voskuilen, aannemer Van Gelder en aannemers Alsema – Van Vulpen gaan de komende vier jaar in opdracht van Liander het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder uitbreiden. Met een omvang van 37 projecten, ruim 2.100 km kabels en circa 300 transformatorhuisjes is het werk verdeeld in drie deelgebieden.