Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Den ouden ons investeringstempo volgt de ambities uit de markt

Den Ouden: 'Ons investeringstempo volgt de ambities uit de markt'

Zondag 23 juni 2024

Inmiddels is tien procent van het materieel van Den Ouden emissieloos, waaronder een unieke elektrische kraanwagencombinatie. Daarmee halen ze groene reststromen (gras, hout en blad) op om te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Veel gemeenten waarderen emissieloos werken nog niet in hun aanbestedingsmodellen, constateert directeur Joris van de Vleuten. “Ons investeringstempo is dus afhankelijk van de zero emissieambities uit de markt.”

Het mooie van familiebedrijf Den Ouden Groep is dat de ruim driehonderd medewerkers de ruimte krijgen om te ondernemen, vindt Joris van de Vleuten. Zelf groeide hij binnen het bedrijf door van projectleider naar directeur Organic & BraBob en is hij separaat verantwoordelijk voor innovatie en business development. De vijf bedrijven in de groep zijn actief in infraprojecten, explosievenopsporing en archeologie, verwerken van groene reststromen, kwalificeren van grote hoeveelheden grond, bagger en granulaten voor herbestemming, en produceren van organische meststoffen, biostimulanten, bodemschimmels en bodembacteriën. En dat doen ze succesvol; in vijf jaar tijd verdubbelde de omzet. Van de Vleuten vertelt dat ze in 2018 begonnen te investeren in elektrisch materieel.

Investeringen volgen ambities uit de markt

Hun recente aanwinst is een 100% elektrische kraanwagencombinatie om groene reststromen op te halen. "De eerste in zijn soort in Nederland, samen met de fabrikant en de machinebouwer ontwikkeld", zegt van de Vleuten niet zonder enige trots. "Dankzij de elektrische aandrijving van de wagen én de autolaadkraan is de combinatie een hele dag inzetbaar. In feite besparen we door het verwerken van groene reststromen tot bodemverbeteraars en substraatgrondstoffen al 50.000 ton CO2 per jaar in vergelijking met de winning van delfstoffen. Daar komt nu de winst van emissieloos transport bij." Het komende jaar houden ze de prestaties van dit nieuwe materieel goed bij. "Mogelijk kopen we nog enkele van deze combinaties, al hangt dat ook af van de marktvraag. We sporen klanten aan om emissieloos te gaan uitvragen. Dan kunnen wij het verschil maken met elektrisch materieel."

De toegevoegde waarde van emissieloos

"De investering is keer pi", aldus Van de Vleuten. "Elektrisch materieel is grofweg 3,14 keer zo duur als brandstof aangedreven materieel. Die investering willen we natuurlijk terugverdienen.  Vooruitstrevende gemeenten als Eindhoven en Den Bosch zien de waarde van emissieloos werken en nemen dat op in hun aanbestedingsmodellen. Denk óók aan schonere lucht en minder geluidsoverlast voor de omgeving. Kleinere gemeenten zijn daarin nog minder ver", meent hij. "Het transitiepad van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen gaat ervan uit dat overheden en waterschappen rond 2030 bijna 100% emissieloos uitvragen. Wij, en met ons veel andere bedrijven, hebben inmiddels veel data over emissieloos werken beschikbaar. Die informatie gebruiken we om het gesprek aan te gaan. Ook bieden we onze vaste onderaannemers de continuïteit om te investeren in emissieloos materieel."    

Logistiek niet per se ingewikkelder

De netbeheerders doen er alles aan om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden. De jaarlijkse investeringen gaan van 4 miljard naar jaarlijks 8 miljard vanaf 2025. Toch zal laadinfrastructuur nog enige tijd een knelpunt blijven. Van de Vleuten: "Een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen is volgens ons de meest kansrijke route. Daarom volgen we de ontwikkelingen hierin op de voet. Als zo’n netwerk er komt, is de logistiek niet per se ingewikkelder. Energie is altijd al naar de bouwplaats gebracht. Of het nu brandstof of elektra is, dat maakt niet uit. Bovendien zal elektrisch materieel ongetwijfeld efficiënter worden, en krijgen we met de jaren meer kennis over een maximale inzet ervan. Zoals we ook sturen op het verminderen van brandstofgebruik door slimmer rijden en slimme logistiek en productietechnieken op onze productielocaties."

Durf je ambities waar te maken

Voor Den Ouden gaat emissieloos werken niet uitsluitend over elektrisch transport en materieel. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of ze de restwarmte van hun productielocatie in Helmond elders kunnen benutten. Ook wordt er nagedacht over een eigen pyrolysefabriek, waar hout zuurstofloos wordt omgezet naar biochar met als bijproduct syngas. "Het syngas kan worden omgezet in warmte voor het drogen van mest, wat we nu met aardgas doen. Onze wens is om deze fabriek in 2026 operationeel te hebben." Het mag duidelijk zijn, Den Ouden is volop bezig om ambities waar te maken. Dat is ook de tip van Van de Vleuten voor collega-ondernemers: "Durf je ambities waar te maken binnen de mogelijkheden die je hebt."

Pascal Kregting
Adviseur vakgroep bitumineuze werken en secretaris adviesgroep KOMAT
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.

Vrijdag 5 juli 2024
Selecta Nederland focust op duurzaam transport om CO2-uitstoot verder terug te dringen

Pelican Rouge Group klimt naar hoogste sport van CO2-Prestatieladder