Logo Bouwend Nederland

Durf je opdrachtgever te bevragen over veiligheid

Dinsdag 2 mei 2023

Opdrachtgevers zijn zich niet altijd bewust van hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Daarom heeft platform van centrale ondernemingsraden PCOBB samen met Bouwend Nederland, stichting railAlert en Governancecode Veiligheid in de Bouw voorbeeldvragen opgesteld. Bouw- en infrabedrijven kunnen deze vragen in de aanbestedingsfase aan hun opdrachtgever stellen. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderschrijft het initiatief.

De Nederlandse Arbeidsinspectie concludeert uit diverse ongevalsonderzoeken dat opdrachtgevers hun wettelijke verplichting op het gebied van veiligheid vaak onvoldoende kennen of nakomen. Met alle mogelijke veiligheidsrisico’s tijdens de uitvoering van dien. De inspectie brengt dit thema nu preventief bij opdrachtgevers onder de aandacht. Maar ook opdrachtnemers kunnen bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn. Bijvoorbeeld door in het aanbestedingstraject gericht vragen hierover te stellen.

De zes voorbeeldvragen

Vraag 1: Op welke manier heeft u rekening gehouden met de verplichtingen uit artikel 2.26 van het Arbobesluit; welke risico's kunnen als gevolg van het ontwerp of opdracht tijdens de uitvoering ontstaan?

Vraag 2: Welke ontwerpoptimalisaties heeft u onderzocht en eventueel doorgevoerd om een veilige uitvoering mogelijk te maken?

Vraag 3: Op welke manier vergewist u zich vooraf en tijdens het project dat de uitvoerende partijen tijdens de uitvoeringsfase de nodige maatregelen kunnen treffen om het werk veilig uit te voeren?

Vraag 4: Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft genomen om specifieke risico's, zoals samenloopgevaren, te voorkomen? En op welke manier deze zijn geïnventariseerd?

Vraag 5: In hoeverre heeft u rekening gehouden met integrale risico's in de omgeving van het project, bijvoorbeeld andere werkzaamheden in de nabijheid?

Vraag 6: Wie is de V&G coördinator van de opdrachtgever? En mogen wij hiermee klankborden over veiligheidsvraagstukken, zodat wij invulling kunnen geven aan onze Arboverplichtingen conform de artikelen 2.31, 2.33 en 2.35 uit het Arbobesluit?

Deze vragen zijn gebaseerd op het toetsingskader van de Arbeidsinspectie.

Verder lezen

Over het PCOBB

Het Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger (PCOBB) behartigt de belangen van Nederlandse ondernemingen in de Bouw- en Grond-, Weg- en Waterbouwsector en levert op die manier een structurele en positieve bijdrage aan de medezeggenschap bij de aangesloten bedrijven.

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Dinsdag 7 mei 2024
Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.

Vrijdag 26 april 2024
Op weg naar ViA: eis trede drie SCL per 1 juli 2026

Eerder vertelden we al dat de verzwaring van de ViA-eis naar trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) is uitgesteld naar 1 juli 2026. Voordat dit wordt ingevoerd, zal de Governance Code voor de Bouw (GCVB) een aantal zaken nader onderzoeken en uitwerken.