Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Duurzame top 25 maakt veel los

‘Duurzame Top 25’ maakt veel los

Donderdag 29 oktober 2020

De ‘Top 25 van Duurzame Publieke Opdrachtgevers in de Bouw en Infra’ die maandag 12 oktober bekend werd gemaakt, maakt weer veel los. Dat is ook precies de bedoeling van de initiatiefnemers, het Aanbestedingsinstituut en Bouwend Nederland.

Samensteller Jos van Alphen, adviseur Aanbestedingen bij zowel het Aanbestedingsinstituut als Bouwend Nederland, werd de afgelopen weken benaderd door meerdere publieke opdrachtgevers. ‘Waarom hebben wij de Top 25 niet gehaald?’ en ‘Hoe kunnen wij in de Top 25 komen?’ waren volgens hem de meest gestelde vragen. “Alleen publieke opdrachtgevers die de afgelopen twee jaar minimaal zeven projecten openbaar hebben aanbesteed, komen in aanmerking voor de Top 25. Het is niet mogelijk ook de onderhandse aanbestedingen te analyseren: het zijn er te veel en de informatie erover is niet openbaar.”

Heel leerzaam

Met vijf openbare aanbestedingen in 2018 en 2019 viel de provincie Noord-Holland om die reden buiten de boot. “Een hoge notering in de Top 25 is voor ons geen doel op zich,” benadrukt adviseur Duurzaamheid Martijn Weening. “Maar omdat we wel nieuwsgierig zijn naar het hoe en waarom, heb ik contact opgenomen met het Aanbestedingsinstituut. Dat was heel leerzaam. Van de vijf openbare aanbestedingen die waren beoordeeld, bleken er volgens de gehanteerde duurzaamheidscriteria twee goed voor de maximale score. Twee ervan scoorden echter slecht en een scoorde gemiddeld. Daaruit hebben wij de conclusie getrokken dat we weliswaar op de goede weg zijn, maar dat er nog teveel afhangt van de intrinsieke motivatie van de betrokken beleidsmedewerkers.”

Noord-Holland heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, stelt Weening. “We zetten ons in om onze eigen infra te verduurzamen en ondernemers en inwoners te stimuleren om duurzame maatregelen te treffen. Dat we niet in de top 25 terugkomen, was daarom teleurstellend. We kwamen echter niet in aanmerking voor een notering omdat we niet genoeg openbare aanbestedingen hadden uitstaan. Ondanks dat we niet in aanmerking kwamen, heeft Bouwend Nederland de moeite genomen om de inhoud van de aanbestedingen te beoordelen. Dit was zeer waardevol. Het geeft ons inzicht in een aantal verbeterpunten en de motivatie om volgend jaar hoger te eindigen.”

Geen keurslijf

De nummer één in de Top 25, de provincie Noord-Brabant, werd geprezen omdat ‘zij de markt prikkelt met criteria als het aanbieden van duurzame kansen en innovaties’. “In onze aanbestedingen bieden we marktpartijen inderdaad de ruimte om zelf met duurzame oplossingen te komen”, bevestigt gedeputeerde Christophe van der Maat van Mobiliteit, Financiën en Organisatie. “Dit jaar is bijvoorbeeld op initiatief van aannemer Boskalis bij het N69-project besloten om in plaats van een duiker een derde kleine beekdalbrug te bouwen. Beter voor de natuur, recreatie, de portemonnee van de provincie en landschappelijk nog veel mooier ook.”

Volgens Van der Maat stelt de provincie dus niet alleen maar eisen in aanbestedingen. “Sterker nog, een te lange waslijst van eisen wordt een keurslijf. Wij willen nadrukkelijk ook het tegenovergestelde: ruimte bieden aan goede ideeën en innovaties van vakmensen.”

Niet onfeilbaar

In Noord-Brabant is de structurele verankering van duurzaamheid in de werkprocessen en aanbestedingen volgens Van der Maat al gerealiseerd. “Beleidsmatig baseren wij ons vooral op de Kwaliteit (onderhoud) Provinciale Infrastructuur (K(O)PI). In de praktijk komt het erop neer dat duurzaamheid een van de gunningscriteria is waarop een aannemer zich kwalitatief kan onderscheiden en die telt fors mee. Wij gunnen namelijk niet op prijs alleen. Onder duurzaamheid kijken we naar twee dingen: CO2-uitstoot en innovatie. Aannemers kunnen punten scoren door met een verbeteringen van ons ontwerp te komen. Hoe meer verschil tussen de CO2-footprint van ons ontwerp en dat van de aannemer, hoe beter die laatste scoort.”

Van Alphen is zich ervan bewust dat het beoordelingssysteem dat ten grondslag ligt aan de Top 25 niet onfeilbaar is. “De gemeente Rotterdam scoorde niet hoog, omdat zij vaak op laagste prijs gunt en zelden een duurzaam gunningscriterium toepast. Wat blijkt: de gemeente koopt voor infraprojecten zelf duurzame bouwmaterialen in, zodat daar in de aanbesteding geen aandacht aan hoeft te worden besteed. Zo kan het inderdaad ook.”

Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingsrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Maandag 3 juni 2024
Alle sprekers bekend Lente-akkoord Congres 2024

Het Lente-akkoord congres is hét event voor marktpartijen, corporaties en beleidsmakers die bezig zijn met duurzaam bouwen. Op 19 juni kun je luisteren en meepraten over alle belangrijke actuele ontwikkelingen op het vlak van circulair industrieel bouwen. Het complete programma staat nu online.

Maandag 3 juni 2024
Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland de richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen.