Logo Bouwend Nederland

Eerste officiële Wkb-project in Breezand

Maandag 18 maart 2024

Het eerste officiële Wkb-project is een garage bij een woning in Breezand, gebouwd door Bouwbedrijf Appelman uit Anna-Paulowna. De vergunning voor de woning was nog in 2023 ingediend, daarvoor was dus geen bouwmelding nodig. Daarna besloten de opdrachtgevers dat zij een 6 meter hoge garage wilden toevoegen aan het bouwproject. Hier was wel een bouwmelding voor nodig.

Uit de website van het Informatiepunt Leefomgeving (www.iplo.nl) blijkt dat een losstaande schuur of garage valt onder de definitie van bijbehorend gebouw. Aangezien dit bijgebouw hoger is dan 5 meter, moest er een melding voor een technische bouwactiviteit worden gedaan en een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Daarnaast kan een vergunning nodig zijn voor de ruimtelijke bouwactiviteit.

Overigens is het, nu de Wkb in werking is getreden, niet meer zo eenvoudig om vergunningsvrije extra werkzaamheden (zoals een kleine uitbouw) mee te bouwen met de nieuwbouw. Dat komt omdat het moment van beoordeling is verschoven. Voorheen keek de gemeente naar de bouwplannen, dus voordat er met bouwen was begonnen. De kwaliteitsborger kijkt naar het bouwwerk zoals het uiteindelijk is gerealiseerd, inclusief de extra werkzaamheden. De wijzingen zullen dus moeten worden gemeld bij de kwaliteitsborger en de gemeente.

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.

Maandag 8 april 2024
Benieuwd naar jouw eerste ervaringen met de Wkb

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Het publiekrechtelijke deel (o.a. melding bouwactiviteit, inschakelen kwaliteitsborger) geldt nu eerst alleen voor nieuwbouw van gevolgklasse 1-bouwwerken zoals grondgebonden woningen en kleine bedrijfspanden. Eind juni 2024 wordt besloten of dit deel van de wet per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb (o.a. aansprakelijkheid, opleverdossier) geldt vanaf 1 januari 2024 al wel voor alle bouwwerken, dus nieuwbouw en verbouw en alle gevolgklassen.

Woensdag 3 april 2024
Wkb: hoe bereken je de kosten voor de kwaliteitsborger door?

We horen dat sommige kwaliteitsborgers niet in opdracht van consumenten willen werken. Dan zijn er twee keuzes: óf de opdrachtgever gaat op zoek naar een andere kwaliteitsborger óf jij schakelt als aannemer de kwaliteitsborger in. Daarmee trek je wel extra risico’s naar je toe. Doe je het wel, bereken dan de kosten door via het modelcontract van Bouwend Nederland.