Logo Bouwend Nederland

EIB Kostenindex Ondergrondse Infra 2023-2024 gepubliceerd

Donderdag 14 december 2023

Op 3 november heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zijn berekeningen van de kostenindexering voor 2023 (realisatie) en 2024 (raming) opgeleverd. Het EIB doet dit jaarlijks in opdracht van Bouwend Nederland en op basis van een kostenindexeringsmodel dat eind 2021 door Bouwend Nederland, Stedin, Evides en EIB is ontwikkeld en specifiek is toegesneden op contracten op het gebied van distributieleidingen en netwerkaansluitingen. Dit model houdt rekening met een aantal unieke kenmerken van de werken in deze sector en kijkt steeds een kalenderjaar terug (realisatie) en een kalenderjaar vooruit (raming).

Terugkijkend op 2023 berekent het EIB een kostenstijging van 4,5%. Eind 2022 was deze kostenstijging in 2023 geraamd op 3,5%. Het verschil van 0,9% zal worden verrekend in de raming voor 2024. Het EIB raamt de kostenstijging in 2024 op 5,4%. Inclusief de verrekening van de 0,9% over 2023 komt het ophogingspercentage voor de indexering voor 2024 op 6,4% uit. Deze gaat in per 1 januari 2024.

Zie bijgaande notitie voor de onderbouwing. 

Jan van der Meer

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Dinsdag 23 april 2024
STIPEL werkt aan verandering: vanaf 1 mei gaan er enkele veranderingen plaatsvinden binnen STIPEL

Per 1 mei geeft STIPEL zelf de certificaten af en dragen de certificerende instellingen hun taken aan STIPEL over. De bestaande exameninstellingen blijven actief en ook behaalde STIPEL-certificaten blijven geldig. Deze veranderingen worden doorgevoerd om sneller kwaliteitsdoelstellingen te behalen, efficiëntere besluiten te nemen en beter mee te kunnen groeien met de behoeften van de markt. Daarnaast zorgt dit voor meer uniformiteit en een centrale registratie van behaalde certificaten.