Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Eindhoven vraagt bij aanbestedingen een variant circulair asfalt uit

Eindhoven vraagt bij aanbestedingen een variant circulair asfalt uit

Donderdag 6 juli 2023

Asfaltproducenten hebben afgesproken om in 2025 te stoppen met de productie van asfalt boven de 140°C. Hierdoor daalt de emissie van broeikasgassen. Er zijn al volop duurzame asfaltmengsels op de markt, beaamt strategisch inkoopadviseur Bas Drijvers. De gemeente Eindhoven vraagt bij aanbestedingen een variant uit, waarbij aannemers de ruimte hebben om met duurzame asfaltmengsels in te schrijven.

"Mijn belangrijkste doel is als opdrachtgever continuïteit en voorspelbaarheid bieden", stelt Bas Drijvers. Drijvers werkt sinds 2015 als strategisch inkoopadviseur voor het ruimtelijk domein bij de gemeente Eindhoven. Opgeleid als civiel ingenieur en met een achtergrond in de bouw, begrijpt hij goed hoe de markt werkt. Hij gaat regelmatig in gesprek met aannemers en brancheorganisaties. Zo ook over het stimuleren van duurzame innovaties. Drijvers: "In 2018 was ik een van de sprekers op de Asfaltdag. In mijn presentatie vroeg ik: ‘waarom weet ik niet met welke innovaties jullie bezig zijn?’ Er zaten 800 mensen in de zaal, naderhand kreeg ik één telefoontje."

Marktconsultatie met asfaltleveranciers

De RAW-systematiek helpt niet mee om innovatie te stimuleren. "Tot nu toe werd de RAW elke vijf jaar herzien. Voordat een innovatie een bewezen staat heeft en in de RAW komt, was je tien jaar verder. Gelukkig ziet het CROW dat nu ook in. Voortaan komt er elk jaar in september een wijziging op de laatste jaarversie uit", vertelt Drijvers. De gemeente Eindhoven bedacht intussen een praktische oplossing. "Uit een marktconsultatie met asfaltleveranciers bleek dat zij veel duurzamere mengsels kunnen produceren dan voorgeschreven in de RAW. Daarom vragen wij bij aanbestedingen voor infraprojecten nu een variant uit."

Een variant met drie duurzame criteria

Het idee is simpel: hoe overtuigender je circulair asfalt aanbiedt, des te hoger de ‘korting’ die je mag rekenen op je aanneemprijs. Aannemers mogen dus duurder aanbieden zonder dat het hun kansen schaadt. Drijvers: "We vragen een standaard aanbieding volgens het RAW-bestek én een variant uit. Die variant scoren we op drie criteria: percentage recycling, MKI-waarde (milieukostenindicator) en garantieperiode. De eerste twee criteria wegen 80% mee, de garantieperiode 20%." Een hoge score op de MKI hangt onder andere samen met de productietemperatuur van het asfalt.

Elektrisch materieel

Het succes van deze methode past Eindhoven nu ook toe om emissieloos bouwen te stimuleren. Drijvers: "Aannemers gaven aan ‘wij gaan leveren als jullie de vraag stellen’. Dat bleken geen loze woorden. Onze eerste raamovereenkomst voor stratenmakers leverde 14 emissieloze busjes op. Daarna pasten we dezelfde methode toe voor schilderwerk, en wederom werden we positief verrast. Er reden eerst zes schilders voor de gemeente rond in emissievrije bakfietsen, dat zijn er inmiddels 35! Goed voor het milieu, maar ook voor de betrokken medewerkers. Die ademen veel schonere lucht in tijdens hun werk. Dat hoorden we ook terug."

Ongelofelijk grote CO2-besparing

Drijvers gaf recent twee masterclasses elektrisch materieel, in het najaar volgen er nog twee. "Onze manier van uitvragen is praktisch en goed controleerbaar. Als je continuïteit biedt en voorspelbaar bent, dan stimuleer je de markt om te innoveren." Moet er dan geen masterclass komen over het stimuleren van circulair asfalt? "Emissieloos materieel is nu heel actueel vanwege de zero-emissies zones. Maar innovatie bevorderen bij de aanbesteding van asfaltwerken levert ongelofelijk veel CO2-besparing op. Wij hebben de afgelopen drie jaar op deze manier de CO2-uitstoot fors teruggebracht."

Transparante kostenberekening

Drijvers vindt het belangrijk om te investeren in een goede relatie met aannemers. Oog voor elkaars belangen is daarbij essentieel, meent hij. "Bij opdrachtgevers begint door te dringen dat aannemers ook best iets mogen verdienen. Daarmee geef je hen de ruimte om te investeren in nieuwe (productie)technieken en materieel. Voor aannemers geldt dat ze transparanter kunnen zijn over hun kostenberekening. Wij weten heel goed wat een werk netto kost en welke risico’s het met zich meebrengt."  

Bekijk ook de animatie over het uitfaseren van hete asfaltmengsels 

Adriaan de Rooij
verenigingsmanager

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Maandag 3 juni 2024
Alle sprekers bekend Lente-akkoord Congres 2024

Het Lente-akkoord congres is hét event voor marktpartijen, corporaties en beleidsmakers die bezig zijn met duurzaam bouwen. Op 19 juni kun je luisteren en meepraten over alle belangrijke actuele ontwikkelingen op het vlak van circulair industrieel bouwen. Het complete programma staat nu online.

Maandag 3 juni 2024
Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland de richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen.