Logo Bouwend Nederland

Eindhoven vraagt bij aanbestedingen een variant circulair asfalt uit

Donderdag 6 juli 2023

Asfaltproducenten hebben afgesproken om in 2025 te stoppen met de productie van asfalt boven de 140°C. Hierdoor daalt de emissie van broeikasgassen. Er zijn al volop duurzame asfaltmengsels op de markt, beaamt strategisch inkoopadviseur Bas Drijvers. De gemeente Eindhoven vraagt bij aanbestedingen een variant uit, waarbij aannemers de ruimte hebben om met duurzame asfaltmengsels in te schrijven.

"Mijn belangrijkste doel is als opdrachtgever continuïteit en voorspelbaarheid bieden", stelt Bas Drijvers. Drijvers werkt sinds 2015 als strategisch inkoopadviseur voor het ruimtelijk domein bij de gemeente Eindhoven. Opgeleid als civiel ingenieur en met een achtergrond in de bouw, begrijpt hij goed hoe de markt werkt. Hij gaat regelmatig in gesprek met aannemers en brancheorganisaties. Zo ook over het stimuleren van duurzame innovaties. Drijvers: "In 2018 was ik een van de sprekers op de Asfaltdag. In mijn presentatie vroeg ik: ‘waarom weet ik niet met welke innovaties jullie bezig zijn?’ Er zaten 800 mensen in de zaal, naderhand kreeg ik één telefoontje."

Marktconsultatie met asfaltleveranciers

De RAW-systematiek helpt niet mee om innovatie te stimuleren. "Tot nu toe werd de RAW elke vijf jaar herzien. Voordat een innovatie een bewezen staat heeft en in de RAW komt, was je tien jaar verder. Gelukkig ziet het CROW dat nu ook in. Voortaan komt er elk jaar in september een wijziging op de laatste jaarversie uit", vertelt Drijvers. De gemeente Eindhoven bedacht intussen een praktische oplossing. "Uit een marktconsultatie met asfaltleveranciers bleek dat zij veel duurzamere mengsels kunnen produceren dan voorgeschreven in de RAW. Daarom vragen wij bij aanbestedingen voor infraprojecten nu een variant uit."

Een variant met drie duurzame criteria

Het idee is simpel: hoe overtuigender je circulair asfalt aanbiedt, des te hoger de ‘korting’ die je mag rekenen op je aanneemprijs. Aannemers mogen dus duurder aanbieden zonder dat het hun kansen schaadt. Drijvers: "We vragen een standaard aanbieding volgens het RAW-bestek én een variant uit. Die variant scoren we op drie criteria: percentage recycling, MKI-waarde (milieukostenindicator) en garantieperiode. De eerste twee criteria wegen 80% mee, de garantieperiode 20%." Een hoge score op de MKI hangt onder andere samen met de productietemperatuur van het asfalt.

Elektrisch materieel

Het succes van deze methode past Eindhoven nu ook toe om emissieloos bouwen te stimuleren. Drijvers: "Aannemers gaven aan ‘wij gaan leveren als jullie de vraag stellen’. Dat bleken geen loze woorden. Onze eerste raamovereenkomst voor stratenmakers leverde 14 emissieloze busjes op. Daarna pasten we dezelfde methode toe voor schilderwerk, en wederom werden we positief verrast. Er reden eerst zes schilders voor de gemeente rond in emissievrije bakfietsen, dat zijn er inmiddels 35! Goed voor het milieu, maar ook voor de betrokken medewerkers. Die ademen veel schonere lucht in tijdens hun werk. Dat hoorden we ook terug."

Ongelofelijk grote CO2-besparing

Drijvers gaf recent twee masterclasses elektrisch materieel, in het najaar volgen er nog twee. "Onze manier van uitvragen is praktisch en goed controleerbaar. Als je continuïteit biedt en voorspelbaar bent, dan stimuleer je de markt om te innoveren." Moet er dan geen masterclass komen over het stimuleren van circulair asfalt? "Emissieloos materieel is nu heel actueel vanwege de zero-emissies zones. Maar innovatie bevorderen bij de aanbesteding van asfaltwerken levert ongelofelijk veel CO2-besparing op. Wij hebben de afgelopen drie jaar op deze manier de CO2-uitstoot fors teruggebracht."

Transparante kostenberekening

Drijvers vindt het belangrijk om te investeren in een goede relatie met aannemers. Oog voor elkaars belangen is daarbij essentieel, meent hij. "Bij opdrachtgevers begint door te dringen dat aannemers ook best iets mogen verdienen. Daarmee geef je hen de ruimte om te investeren in nieuwe (productie)technieken en materieel. Voor aannemers geldt dat ze transparanter kunnen zijn over hun kostenberekening. Wij weten heel goed wat een werk netto kost en welke risico’s het met zich meebrengt."  

Bekijk ook de animatie over het uitfaseren van hete asfaltmengsels 

Adriaan de Rooij
verenigingsmanager

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.