Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Energieopslag noodzakelijk voor flexibel en betrouwbaar energiesysteem

Energieopslag noodzakelijk voor flexibel én betrouwbaar energiesysteem

Vrijdag 28 juni 2024

Door de energietransitie verandert het energiesysteem, en is er veel vraag naar kennis en inzicht over hoe het energiesysteem werkt. Energieopslag is het ‘bewaren’ van energie zodat mensen en bedrijven het op een later moment kunnen gebruiken. Dit kan op verschillende wijzen. Door de flexibiliteit speelt energieopslag een steeds grotere rol in het energiesysteem. Het Platform Zó werkt energie in Nederland publiceert daarom de Informatiekaart Energieopslag.

Informatiekaart Energieopslag

Onze elektriciteitsvoorziening verduurzaamt. Deze hernieuwbare elektriciteit komt voornamelijk van zon- en windparken. Daardoor bepaalt het weer steeds vaker of er veel of weinig elektriciteit is. Het energiesysteem is daar van oudsher niet op ingericht. Opslag van energie is nodig om te zorgen dat het systeem betrouwbaar blijft.

De Informatiekaart Energieopslag geeft weer hoe energieopslag in ons huidige en toekomstige energiesysteem werkt. Elektriciteit kan namelijk worden opgeslagen in batterijen, maar bijvoorbeeld ook omgezet worden in waterstof. Zo wordt het energiesysteem door meer opslag betrouwbaarder en flexibeler.

De kaart is gemaakt met ongeveer 30 experts op het gebied van energieopslag. Zij brachten in kaart hoe energieopslag werkt in het systeem, en welke voor- en nadelen er kleven aan de inzet van energieopslag op het gebied van energie, economie, politiek en veiligheid en leefomgeving.

Platform Zó werkt energie in Nederland

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.

Vrijdag 5 juli 2024
Selecta Nederland focust op duurzaam transport om CO2-uitstoot verder terug te dringen

Pelican Rouge Group klimt naar hoogste sport van CO2-Prestatieladder