Logo Bouwend Nederland

Energieprestatievergoeding 2.0 vanaf oktober open

Woensdag 13 september 2023

Woensdag 6 september werd het herziene Besluit energieprestatievergoeding gepubliceerd in het Staatsblad. Deze nieuwe regeling geldt per 1 oktober en is per 1 januari 2024 verplicht voor alle nieuwe EPV-projecten. Voor leden die samenwerken met woningcorporaties is het handig om zich te verdiepen in de EPV 2.0.

Wat is er veranderd in de EPV 2.0?

Kort samengevat kunnen we zeggen dat de regeling nu:

  • aansluit op de NTA8800
  • aansluit op de Nationale prestatie afspraken door de introductie van een ‘EPV-basis’
  • versoepeld is wat betreft eisen rond monitoring
  • geschikt is voor energiezuinige hoogbouw tot zo’n 10 lagen

Voor bestaande bouw is de belangrijkste verandering waarschijnlijk de introductie van het niveau ‘EPV basis’. Dit niveau kan worden gezien als een eerste stap naar volledige verduurzaming van een woning, feitelijk de introductie van een EPV in stappen. Zie ook de publicatie in het Staatsblad.

"Economische waarde EPV 2.0 in potentie groot"

Ivo Opstelten, directeur van Stroomversnelling: "Corporaties worstelen met de omvang en de kosten van de verduurzamingsopgaven in zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw. Het inzetten van de energieprestatievergoeding kan leiden tot een business case die wél duurzaam is, en die zelfs de financiële kracht kan geven om de hele marathon uit te lopen, tot aan 2050. Het is dan ook belangrijk dat corporaties – en hun bouwpartners - goed op de hoogte zijn van de veranderingen in de EPV 2.0 ten opzichte van de EPV 1.0."

Meer informatie over de geactualiseerde EPV is straks ook te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Opstelten is ook een van de sprekers tijdens de najaarsbijeenkomst van afdeling Brabant Mid-West. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden: Ledenbijeenkomst afdeling Brabant Mid-West, thema verduurzaming - Home (aanmelder.nl)


Informatiepakketten duurzaamheid voor mkb-leden

Duurzaamheid biedt op korte termijn kansen in de markt. Tegelijk worden op duurzaamheid steeds meer eisen gesteld. Om je goed te verdiepen in dit marktsegment en de bijhorende regelgeving, maakten we drie praktische en overzichtelijke informatiepakketten. Deze informatiepakketten zijn in het bijzonder interessant voor kleine en middelgrote (infra)bouwers.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.