Logo Bouwend Nederland

Europees Parlement zet belangrijke stap voor nieuwe rijbewijsregels elektrische bussen

Maandag 11 maart 2024

Het Europees Parlement stemde onlangs in met een nieuwe rijbewijsrichtlijn waarin is opgenomen dat elektrische bussen tot 4.250 kilo met een B-rijbewijs bestuurd mogen blijven worden. Dit zet de deur open voor nieuwe rijbewijsregels in Nederland.

Nu het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe rijbewijsrichtlijn wordt de huidige gedoogregeling voor elektrische bussen verlengd. Deze vallen namelijk, gezien hun gewicht, niet altijd binnen de rijbewijs B-categorie. Het Europees Parlement is echter van mening dat elektrische bussen tot een gewicht van 4.250 kilo gewoon met een B-rijbewijs bestuurd mogen worden.

Het doortrekken van de gedoogregeling vormde het uitgangspunt in onze lobby in samenwerking met andere ondernemers- en mobiliteitsorganisaties. De lobby was ingezet na de aankondiging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de gedoogregeling voor zwaardere elektrische bussen per 1 juli 2024 te beëindigen. Met dit besluit dreigden ondernemers met duurzaamheidsambities onnodig op kosten te worden gejaagd.

Goed nieuws voor ondernemers

De beslissing van het Europees Parlement betekent goed nieuws voor ondernemers die geïnvesteerd hebben in zware Zero Emission bussen. De onderhandelingen over dit dossier vinden na de Europese verkiezingen plaats. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is nu aan zet om de huidige gedoogregeling te verlengen.

Mathijs Rooling
Belangenbehartiger infrastructuur
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.