Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Fnv plant actieweek en pauzeert cao traject om zwaarwerkregeling

FNV plant actieweek en pauzeert cao-traject om zwaarwerkregeling

Dinsdag 9 juli 2024

FNV roept haar leden in een brief op om van 9 tot en met 13 september mee te doen met een landelijke actieweek om verlenging van de zwaarwerkregeling te bereiken. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt om de druk op te voeren bij zowel VNO-NCW als de politiek. We zijn wederom verbaasd over de aangekondigde acties op bouwplaatsen. We vinden het daarnaast onbegrijpelijk dat FNV hierdoor ook haar voorbereidende cao-traject pauzeert. FNV blijft haar pijlen met deze acties richten op de verkeerde partij.

Eerder werd er al opgeroepen om onder meer op 12 juni te staken. "In de cao bouw en infra spraken we af dat de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2026 voortgezet wordt met vijf jaar tot 1-1-2031. De juridische basis voor de verlenging kan echter alleen door de overheid worden geregeld en niet door ons", benadrukt George Raessens, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers en onze vicevoorzitter nogmaals. "Wij kunnen deze afspraak niet rijmen met acties gericht op de bouwsector. Het valt voor werkgevers ook niet te rijmen dat FNV de voorbesprekingen in aanloop naar het komende cao-traject ook onderbreekt. We roepen FNV op om terug te keren aan de gesprekstafel met MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het ministerie van SZW."

FNV stelt de volgende drie eisen

  1. De RVU moet voor onbepaalde tijd worden verlengd.
  2. Het bedrag dat maximaal boetevrij aan een werknemer mag worden betaald als die werknemer voor zijn AOW-leeftijd stopt met werken, moet worden verhoogd met in elk geval het bedrag dat bij doorwerken tot aan de AOW-leeftijd aan pensioenpremie zou zijn betaald.
  3. De RVU moet zo worden ingericht dat sociale partners aan de cao-tafels bepalen, met behulp van een gevalideerd systeem, wanneer er sprake is van zwaar werk zodat de RVU in de specifieke behoefte van werknemers met zwaar werk voorziet.

Wat te doen bij acties en stakingen?

We brengen bij werkgevers graag onder de aandacht wat zij kunnen doen in geval van actie en stakingen. Werkgevers kunnen informatie en stappenplannen vinden op onze website om zich voor te bereiden op mogelijke stakingen. Voor overige vragen staat ons deskundige team voor je klaar en is bereikbaar via telefoonnummer 079-32 52 250 of per e-mail.

Richard Massar
Woordvoerder / Senior communicatieadviseur
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 5 juni 2024
Verbazing over aangekondigde actie FNV rondom zwaarwerkregeling

De FNV roept hun leden op tot een werkonderbreking van vier uur op woensdagochtend 12 juni 2024. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt omdat het kabinet niet voor hun ultimatum integraal akkoord is gegaan met hun eisen. We ontvangen meldingen dat brieven rondgestuurd worden om deze stakingen te organiseren. We delen graag met werkgevers wat zij kunnen doen bij stakingen. Daarnaast spreken we wederom onze verbazing uit over de aangekondigde werkonderbreking. De FNV staat op bouwplaatsen aan het verkeerde loket.