Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Verbazing over aangekondigde actie fnv rondom zwaarwerkregeling

Verbazing over aangekondigde actie FNV rondom zwaarwerkregeling

Woensdag 5 juni 2024

De FNV roept hun leden op tot een werkonderbreking van vier uur op woensdagochtend 12 juni 2024. Zij zien zich hiertoe genoodzaakt omdat het kabinet niet voor hun ultimatum integraal akkoord is gegaan met hun eisen. We ontvangen meldingen dat brieven rondgestuurd worden om deze stakingen te organiseren. We delen graag met werkgevers wat zij kunnen doen bij stakingen. Daarnaast spreken we wederom onze verbazing uit over de aangekondigde werkonderbreking. De FNV staat op bouwplaatsen aan het verkeerde loket.

Als sector staan wij achter de voortzetting van de zwaarwerkregeling. In de nieuwe cao bouw en infra is afgesproken dat de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2026 voortgezet wordt met vijf jaar tot 1-1-2031. De verlenging kan echter alleen door de overheid worden besloten.

'FNV staat aan verkeerde loket'

"Wij zijn verbaasd over de aangekondigde acties over de zwaarwerkregeling op bouwplaatsen. De FNV staat aan het verkeerde loket", benadrukt George Raessens, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers en vicevoorzitter van Bouwend Nederland. "Eerder staakte FNV de overleggen op landelijk niveau over verlenging van de regeling. Tot nu toe is de vakbond ook niet ingegaan op het verzoek om terug te keren aan de onderhandelingstafel. We roepen de FNV op om de acties bij bouwbedrijven af te blazen en het gesprek met MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het ministerie van SZW te hervatten."

Wat te doen bij stakingen?

Werkgevers kunnen informatie en stappenplannen vinden op onze website om zich voor te bereiden op mogelijke stakingen. Voor overige vragen staat ons deskundige team voor je klaar en is bereikbaar via telefoonnummer 079-32 52 250 of per e-mail.

Ultimatum en stakingen

FNV stelt de volgende drie eisen:

  • De RVU moet voor onbepaalde tijd worden verlengd.
  • Het bedrag dat maximaal boetevrij aan een werknemer mag worden betaald als die werknemer voor zijn AOW-leeftijd stopt met werken, moet worden verhoogd met in elk geval het bedrag dat bij doorwerken tot aan de AOW-leeftijd aan pensioenpremie zou zijn betaald.
  • De RVU moet zo worden ingericht dat sociale partners aan de cao-tafels bepalen, met behulp van een gevalideerd systeem, wanneer er sprake is van zwaar werk zodat de RVU in de specifieke behoefte van werknemers met zwaar werk voorziet.
Roul Velleman
Woordvoerder / Senior communicatieadviseur
E-mailadres