Logo Bouwend Nederland

Gevelbranche en overheid tekenen samen akkoord Circulaire Geveleconomie

Vrijdag 2 februari 2024

Materiaal dat ooit een raam, kozijn, deur of een vliesgevel was, wordt in een nieuw gebouw, zo mogelijk, weer een onderdeel van een gevel. In deze kringloop heeft CO2 reductie naast circulariteit een hoofdrol. Met het ondertekenen van het akkoord Circulaire Geveleconomie op 1 februari 2024 zijn de afspraken rondom dit proces door de betrokken brancheorganisaties en overheid vastgelegd. En er zijn afspraken gemaakt over de ambities, doelstellingen en activiteiten richting 2030.

Dit is een feestelijk moment voor de betrokken brancheorganisaties en ministeries. Het tekenen van het akkoord Circulaire Geveleconomie markeert namelijk een belangrijke mijlpaal: de overgang naar de concrete uitvoering. Het zetten van de handtekeningen vond plaats in Den Haag tijdens de start van het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Het getekende akkoord vind je binnenkort op de website circulairegeveleconomie.nl.

Drie fasen

De uitvoering omvat drie fasen. In de eerste fase worden met bedrijven processen in de kringloop en oplossingen geïnventariseerd met als doel richtingen te bepalen. De tweede fase is bedoeld voor het proefdraaien met systemen en de laatste stap betreft de zorg instandhouding naar 2030 en verder. Het uitvoerend Team Circulaire Geveleconomie is november 2023 al gestart.
Met een toekenning van een investering vanuit Nationaal Groeifonds in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de Circulaire Geveleconomie in 2023, zijn de middelen beschikbaar om met deze ambitie verder aan de slag te gaan.

Initiatief van vijf brancheorganisaties

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

Ondertekening namens Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en Vlakglas Recycling Nederland

Dennis Overduin en Cor Wittekoek hebben namens de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland en Vlakglas Recycling Nederland het akkoord Circulaire Geveleconomie ondertekend. Samen met de branches die betrokken zijn bij de gevel, gaan wij ons de komende 5 jaar inzetten voor een nog hoogwaardigere vorm van recycling van vlakglas.

 

Cor Wittekoek: "Jaarlijks zamelt Vlakglas Recycling Nederland tussen de 85.000.000 en 90.000.000 kilogram vlakglasafval in. Hiervan wordt 10% gebruikt voor de productie van nieuw vlakglas. De overige 90% wordt gebruikt voor de productie van glaswol en verpakkingsglas. Dit is op zich een nuttige toepassing voor het hergebruik van vlakglas, maar wij streven ernaar om van wat eerst vlakglas was, weer nieuw vlakglas te maken. Onze doelstelling is om te komen tot een hergebruik voor de productie van nieuw vlakglas van minimaal 25%.

 

Helaas wordt er bij de sloop van gebouwen het vlakglas niet altijd gescheiden ingezameld van ander bouw-en sloopafval. Hierdoor gaan tussen de 10.000.000 en 15.000.000 waardevolle grondstoffen verloren. Wij zetten er ons voor in dat dit glas in de toekomst wel gescheiden wordt ingezameld en daardoor kan worden hergebruikt.

Naast vlakglasafval ontstaat er bij het vervangen van oud glas voor nieuw (hoogwaardiger) glas meer afval. Denk hierbij aan kokers van beglazingskitten, glaslatten, glasblokjes, folie en bandmateriaal op de glasbokken. In dit project zal er ook gekeken worden op welke manier dit afval zo hoogwaardig mogelijk kan worden hergebruikt". 

circulairegeveleconomie.nl

Cor Wittekoek
Verenigingsmanager vakgroep GLAS
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.