Logo Bouwend Nederland

Goedgekeurde werkinstructie werken met asbesthoudende voegenkit in riolering

Vrijdag 10 juni 2022

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 15 april 2022 het advies van het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP-asbest) overgenomen. Daarmee is de door Stichting RIONED ingediende werkmethode voor werken met asbesthoudende kit in riolering onder de voorwaarden van de lagere risicoklasse 1 goedgekeurd. Lees verder voor meer informatie.

Riolering die tussen 1945 en 1993 is aangelegd kan asbesthoudende voegenkit bevatten. Met name rioleringsonderdelen van beton of keramiek waterdicht verbonden met voegenkit, aangelegd in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw zijn verdacht. In de naoorlogse wederopbouwperiode tot de jaren zeventig is voor waterdichte verbinding van rioleringsonderdelen kit gebruikt met vaak enkele procenten asbest. Asbest is een kankerverwekkende stof en kan ernstige longziekten veroorzaken. Daarnaast is asbest is een zeer zorgwekkende stof en mag niet worden verspreid in de omgeving. Werkzaamheden met asbest moeten zorgvuldig worden uitgevoerd, om de blootstelling aan asbestvezels te voorkomen dan wel zo laag mogelijk onder de grenswaarden (2.000 vezels/m3) te houden. Stichting RIONED heeft een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling aan asbestvezels bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Het opgebouwde dossier toont aan dat met de beschreven werkmethoden efficiënte sanering mogelijk blijkt. De blootstelling aan asbestvezels voor de werknemers en omgeving blijft ruim onder de grenswaarden.

Afbakening werkinstructie

Voor toepassing van de werkinstructie dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De werkinstructie is van toepassing voor medewerkers die riolen of rioleringselementen gaan verwijderen waarbij asbesthoudende voegenkit aanwezig is. In deze beschrijving worden met rioleringselementen bedoeld de onderdelen waaruit riolering is opgebouwd, zoals rioolbuizen, aansluitingen, onderdelen van een put, kolk of ontstoppingsstuk.
  • Uit de voorgaand aan de werkzaamheden uitgevoerde asbestinventarisatie blijkt dat het gehalte asbest in de asbesthoudende voegenkit uit maximaal 10% serpentijn en/of 2% amfibool bestaat. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dan moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarden van risicoklasse 2.

Buiten het toepassingsdomein van deze werkinstructie vallen werkzaamheden waarbij een persoon in het riool handmatig of met gereedschappen de asbesthoudende voegenkit bewerkt en werkzaamheden aan asbestcementrioleringsbuizen.

Opleiding en instructie

Alle betrokkenen bij verwijdering van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit moeten vooraf een voorlichting en onderricht met betrekking tot veilig werken met asbest volgen. Daarnaast moeten de uitvoerenden instructie krijgen over de juiste toepassing van deze werkinstructie. De verantwoordelijke voorman van elke ploeg heeft tenminste de opleiding 'Verwijderen rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit' gevolgd bij een opleidingsinstituut.

Vervolgonderzoek Stichting RIONED

Voor sanering van kit met hogere percentages asbest dan maximaal 10% serpentijn of maximaal 2% amfibool asbest of werkzaamheden niet gericht op sanering kan eveneens goedkeuring worden aangevraagd door Stichting RIONED zodra er voldoende blootstellingsmetingen beschikbaar zijn. Stichting RIONED zet het onderzoek daarom voort en ontvangt graag via e-mail inventarisatierapporten en voorstellen voor blootstellingsonderzoek.

Asbestcementleidingen

Voorts is er behoefte aan aanvulling van het werkplan asbestcementleidingen. Op dit moment valt werken aan asbestcement afvalwaterleidingen nog niet onder het werkplan. Het asbestrisico bij afvalwaterleidingen is mogelijk anders dan bij leidingen in het waterleiding- en gasnet. Uit de eerste recente bloostellingsmetingen bleek de asbestemissie beperkt. Met nog enkele aanvullende blootstellingsmetingen kan waarschijnlijk succesvol een aanvraag worden ingediend voor uitbreiding van asbestcementleidingen voor afvalwater. Daarom is RIONED tevens geïnteresseerd in blootstellingsmetingen bij werkzaamheden aan AC-afvalwater (pers)leidingen.

Meer informatie over asbesthoudende voegenkit, bepaling risicoklasse, stappenplan bij werkzaamheden aan asbestverdachte riolering, de werkinstructie 'verwijdering van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit' vind je hier. Als Bouwend Nederland zijn we betrokken bij de realisatie van deze werkinstructie.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Dinsdag 7 mei 2024
Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.

Vrijdag 26 april 2024
Op weg naar ViA: eis trede drie SCL per 1 juli 2026

Eerder vertelden we al dat de verzwaring van de ViA-eis naar trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) is uitgesteld naar 1 juli 2026. Voordat dit wordt ingevoerd, zal de Governance Code voor de Bouw (GCVB) een aantal zaken nader onderzoeken en uitwerken.