Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Harbers tekent intentieverklaring verkeersveiligheid zware elektrische bussen

Harbers tekent intentieverklaring verkeersveiligheid zware elektrische bussen

Maandag 1 juli 2024

Demissionair minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat heeft samen met ons en andere brancheorganisaties een intentieverklaring om verkeersveiligheid te waarborgen ondertekend. Hierin staan afspraken om de veilige inzet van elektrische bussen tussen de 3.500 en 4.250 kg die met rijbewijs B bestuurd mogen worden te verbeteren.

Om de gedoogregeling voor de vrijstelling van rijbewijs C op deze zware elektrische bussen te mogen verlengen is deze intentieverklaring noodzakelijk.

Gedoogbeleid wordt verlengd

Het gedoogbeleid zou namelijk eerst eindigen op 1 juli 2024, maar kan door de gemaakte afspraken worden verlengd. Het doortrekken van de gedoogregeling vormde het uitgangspunt in de intensieve lobby van de betrokken partijen. Het geeft ondernemers bij de overstap naar elektrische bussen de mogelijkheid om zonder extra financiële lasten de transitie naar elektrisch rijden te maken.

Eind van het jaar convenant van kracht

De intentieverklaring is de opmaat naar een convenant waarin opleidingsmodules voor het besturen van deze elektrische bussen worden opgenomen en bestuurders worden gestimuleerd deze opleiding te volgen. Als de opleidingsmodules, die zowel theorie als praktijk onderdelen bevatten, succesvol zijn afgerond, mogen bestuurders gebruik blijven maken van de vrijstelling van het C-rijbewijs. Het convenant zal uiterlijk 31 december 2024 in werking moeten treden.

Lees hier de intentieverklaring.

Mathijs Rooling
Belangenbehartiger infrastructuur
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Bouw- en infrasector lanceert nieuw hitteprotocol

In reactie op de toenemende hittegolven en het veranderende klimaat, heeft Volandis in samenwerking met sociale partners AFNL, Bouwend Nederland, CNV, FNV en Waterbouwers een nieuw hitteprotocol ontwikkeld voor de bouw- en infrasector. Dit initiatief biedt een uitgebreide set richtlijnen en maatregelen om veilig te kunnen werken bij hoge temperaturen.

Zondag 7 juli 2024
Stappenplan handhavingsbeleid dieselmotorenemissies

Begin dit jaar kondigde de Nederlandse Arbeidsinspectie aan strenger te handhaven op de blootstelling aan dieselmotorenemissie. We hebben hierover - samen met andere branches – enkele keren met de inspectie gesproken. Het beleid blijft onveranderd, maar we helpen je graag op weg.

Vrijdag 5 juli 2024
Innovatieve oplossingen kunnen de bewaking van bouwplaatsen in de zomer echt verbeteren.

De toekomst van bouwplaatsbeveiliging in de zomer