Logo Bouwend Nederland

Harbers zet nieuwe infraprojecten op pauze; bodem stikstofcrisis nog niet bereikt

Zaterdag 24 juni 2023

Bouwend Nederland is verrast dat minister Harbers op 23 juni heeft besloten om, bovenop de acht projecten uit de inkoopplanning van Rijkswaterstaat, nog eens 11 wegen- en vaarwegenprojecten te pauzeren. Het gaat hierbij om de A9 Rottepolderplein, A27 Zeewolde-Eemnes, A15 Papendrecht-Gorinchem, A2 Deil-Den Bosch-Vught, A58 Breda-Tilburg, A67 Leenderheide-Geldrop, A1-A35 knp. Azelo, A1-A30 Barneveld, Volkeraksluizen, Kreekeraksluizen en Vaarweg IJsselmeer-Meppel. Het is zorgelijk dat de bodem van de stikstofcrisis voor de infrasector blijkbaar nog steeds niet is bereikt. Naast wegenprojecten staan nu ook sluizen genoemd.

"Als we niet oppassen kunnen we straks zowel op land, als op het water geen nieuwe stap zetten!" reageert Bouwend Nederland voorzitter Arno Visser. "Uit onderzoek van de Logistieke Alliantie, blijkt dat het uitblijven van een oplossing voor het stikstofstofprobleem nu al een grote oorzaak is voor de 1,7 miljard euro schade die vertragingen in infra veroorzaken. We staan daarom achter de stap van minister Mark Harbers om hierdoor jaarlijks €5 miljard te investeren in onderhoud. We moeten voorkomen dat er bruggen, sluizen en andere objecten door achterstallig onderhoud dicht moeten. Bereikbaarheid komt steeds verder onder druk te staan. Voortgang op het stikstofdossier is en blijft broodnodig. Voor ons is essentieel dat de afname van stikstofdepositie in een landelijk register wordt bijgehouden. Alleen hiermee kan vervolgens beschikbare stikstofruimte aantoonbaar worden ingezet voor zowel natuurherstel, PAS-melders als bouw- en infraprojecten.”

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.