Logo Bouwend Nederland

Hartje Amsterdam vanaf 1 oktober taboe voor zwaar verkeer

Vrijdag 10 september 2021

De verzwakte kademuren en bruggen in het centrum van Amsterdam hebben heel veel te lijden onder het vele zware verkeer. De gemeente informeerde dinsdag 7 september een grote groep Bouwend Nederland-leden over de maatregelen die gevaarlijke situaties moeten voorkomen.

Veel belangstelling was er voor de digitale bijeenkomst van 7 september over de maatregelen voor zwaar verkeer in Amsterdam Centrum. Zo’n 50 eigenaren en werknemers van bouw- en infrabedrijven die veel binnen de centrumring werken, hadden ingelogd om te horen wat Vera van den Bos van  gemeente Amsterdam te melden had. De boodschap was pittig. Vanaf 1 oktober mogen vrachtwagens tot 30 ton alleen nog maar met een ontheffing het centrum in. Voor zwaarder vervoer kan ook een ontheffing worden aangevraagd, maar in principe is dit verkeer verboden.  (Kijk hier https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/nieuw-beleid-zwaar-verkeer/ voor  de precieze regels)

Veel praktische vragen 

Een verrassing was het niet echt. De Amsterdamse Bouwend Nederland-leden weten als geen ander dat het onderhoud aan kademuren en bruggen te lang is blijven liggen, en dat er zeer forse maatregelen nodig zijn om ernstige ongelukken te voorkomen. De gemeente consulteert de markt ook regelmatig om te bepalen of de voorgenomen regels werkbaar zijn. De bijeenkomst was dan ook vooral bedoeld om de precieze invulling van de maatregelen te delen, en de bedrijven die er mee te maken krijgen de kans te geven om vragen te stellen. Die waren er voldoende. Zo wilden de deelnemers graag weten hoe de digitale aanvraag van vergunning op kenteken werkt wanneer je het transport uitbesteed. In die situaties, zo gaf de gemeente aan, is het de verantwoordelijkheid van de transporteur om de vergunning aan te vragen. Ook was er een vraag over weersafhankelijk werk. Daarbij kan het voorkomen dat er niet gewerkt kan worden op de dag waarvoor de ontheffing is afgegeven. Moet er dan een nieuwe ontheffing worden aangevraagd?, wilden de bedrijven weten. Ontheffing kan mogelijk ook voor meerdere dagen gelden, maar een volledig sluitend antwoord konden de ambtenaren niet geven. Het is immers voor de gemeente ook nieuw en niet voor elke mogelijke situatie ligt al een oplossing klaar.

Rug tegen de muur

Bedrijven gaven ook aan dat de limiet van 30 ton voor meer transportbewegingen en dus meer uitstoot zal zorgen. Waar mogelijk zullen zwaardere ladingen immers opgedeeld moeten worden over meerdere ritten, zoals zand. De gemeente gaf aan dat risico te onderkennen, maar geen andere mogelijkheid te zien. Het toont wel aan hoe serieus het probleem is. En zo tonen de rigoureuze maatregelen ook aan hoe ontzettend belangrijk het is om onderhoud aan infrastructuur niet op de lange baan te schuiven maar tijdig op te pakken.

Wordt vervolgd

Na ruim een uur intensief interactief overleg werd de bijeenkomst afgesloten met het voornemen om over drie a vier maanden opnieuw bijeen te komen om ervaringen te delen. Ook wordt een Q&A opgesteld door de gemeente. Deze zal op deze site te raadplegen zijn. 

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.