Logo Bouwend Nederland

IFD bouwen katalysator voor circulair bouwen, betere bereikbaarheid en minder verkeershinder

Donderdag 19 januari 2023

In de periode 2025-2035 staan provincies en gemeenten voor een grote uitbreidings- en vervangingsopgave, De totale opgave bedraagt naar schatting 9 miljard euro en heeft betrekking op bruggen, viaducten, onderdoorgangen en duikers. In opdracht van de provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland voerde het EIB een analyse uit naar de potentie van IFD-Bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel) bij de realisatie van deze infraopgaven. Op woensdag 18 januari overhandigden Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen en Jeroen Olthof, Gedeputeerde van Noord-Holland het rapport aan Jaap Smit, voorzitter van IPO en in een paneldiscussie werden de potentie, effecten en acties besproken.

Foto vlnr: Jeroen Olthof (Gedeputeerde Noord-Holland), Jaap Smit (voorzitter IPO), Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland. Foto (c)InfraTech

Als belangrijkste conclusies uit het rapport zien we dat IFD potentie biedt voor circa 3 miljard van de totaal opgave; IFD een belangrijke bijdrage levert aan een circulaire bouweconomie en dat IFD kan bijdragen aan een kortere bouwtijd met minder verkeershinder. De implementatie van IFD vraagt wel om een goede samenwerking tussen decentrale overheden en het innovatief vermogen van de markt. Lees hier het volledige rapport

Vier bepalende factoren voor kansen IFD

Functionaliteit van het ontwerp, technische omstandigheden, de levensduur van verschillende componenten en de verkeersintensiteit worden genoemd als bepalende factoren voor de kansen van IFD.

Een functioneel ontwerp geeft mogelijkheden voor standaardisatie en prefabricage van bijvoorbeeld brugkelders, landhoofden en pijlers van bruggen en viaducten. Hierdoor zijn belangrijke baten te realiseren, onder meer door beperking van de ontwerpkosten en de faalkosten. Bijzondere technische omstandigheden, zoals bodemgesteldheid en grondwaterstand, kunnen beperkend zijn voor standaardisatie, met name voor de onderbouw.

De baten betreffen vooral maatschappelijke aspecten als minder verkeershinder door sterke beperking van de bouwtijd en circulariteit door hergebruiksmogelijkheden van standaardelementen, zowel bij huidige toepassing als gedurende de levensduur. De voordelen worden met name gerealiseerd bij nieuwbouw of vervanging in bestaande gebieden, waar de potentiële overlast bij traditioneel bouwen groot is en de beschikbare fysieke ruimte beperkt.

Jeroen Olthof: "Wij passen IFD toe op alle vaste en beweegbare bruggen"

“De provincie Noord-Holland is koploper op het gebied van IFD bouwen. Vanaf nu passen we het toe op al onze vaste en beweegbare bruggen,” benadrukt Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid. “Met IFD besparen we op grondstoffen en ontwerpkosten. Onderhoud en vervangen gaat sneller waardoor er minder hinder voor de omgeving is. Kortom IFD is duurzaam en kostenbesparend en het meest effectief als alle wegbeheerders het toepassen. Laten we dit dus ook doen; gezamenlijk investeren in een circulaire toekomst.”

Jaap Smit: "Waar zit het addertje?"

“IFD lijkt verbluffend simpel en doeltreffend. Door het in de GWW minder complex te maken; minder bijzonder, wordt er voor gezorgd dat de vervangingsopgave van bruggen en viaducten gaat lukken,” aldus Jaap Smit, voorzitter van IPO. Ook nog eens circulair en uiteindelijk tegen minder kosten. Geweldig. Ik vraag mij daarom af waar zit het addertje? Of is het werkelijk zo simpel? Ik begrijp dat IFD op grotere schaal uitvragen de sleutel is om tot versnelling te komen, massa is daarbij noodzakelijk.”

Maxime Verhagen: "Leg de opdrachten maar op tafel"

“De bouw is er klaar voor om meer te standaardiseren en niet elk kunstwerk als uniek project aan te pakken,” benadrukt Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen. “Een meerjarige programmatische aanpak vraagt in het begin extra investeringen. Pas dit breed toe zodat marktpartijen deze extra investeringen kunnen terugverdienen. Uiteindelijk leidt het tot tevreden bouwers, tevreden klanten en een tevreden omgeving. Ik roep opdrachtgevers op niet meer alleen voor de laagste prijs gaan. Leg de opdrachten maar op tafel, dan kan de markt er samen met opdrachtgevers mee aan de slag.” 

Hoe nu verder?

Voor de verdere ontwikkeling en implementatie van IFD zijn acties nodig, zowel procesmatig met het oog op samenwerking als projectmatig.

  1. Waarbij de eerste stap het bundelen van krachten door initiatiefrijke opdrachtgevers en marktpartijen behelst. Een concreet marktperspectief is essentieel om verdere investeringen door marktpartijen te initiëren.
  2. Tweede stap is het beschikbaar stellen van extra budget, uit de analyse blijkt dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor implementatie van IFD.
  3. Daarnaast is als derde stap geformuleerd dat er met quick wins relatief snel positieve effecten kunnen worden bereikt. De eerste resultaten vanuit de koplopers die nu en de komende jaren IFD-projecten in de markt zetten, bieden perspectief voor continuering en aanscherping.
  4. Dit sluit aan bij de vierde stap, namelijk het monitoren van praktijkvoorbeelden wat inzicht geeft in ervaringen. Zo kunnen successen en valkuilen gedeeld worden tussen de verschillende actoren in het veld.
Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 10 oktober 2023
Ga in gesprek met het ministerie over duurzaam reizen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag in contact komen met mkb-bedrijven (tot 100 medewerkers) in de bouw en industriesector om erachter te komen hoe keuzes over reizen gemaakt worden. Het gesprek is digitaal op dinsdag 7 november van 16.00 tot 17.00 uur.

Donderdag 5 oktober 2023
Infradialogen nodigen uit tot goed gesprek met infraondernemers

Welke ontwikkelingen spelen er in de infrasector. Hoe kan je hier als bedrijf op inspelen. En hoe bepalen we samen de lobbykoers. Daarover gaan voorzitter Arno Visser en algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland in gesprek met infraleden. De eerste bijeenkomst in Amsterdam leverde al een goede discussie op.

Maandag 11 september 2023
Uitkomsten UTA-onderzoek input voor CAO onderhandelingen

Bouwend Nederland heeft met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek onder UTA-medewerkers. In de huidige CAO werd afgesproken te onderzoeken wat ervaringen, wensen en eventuele knelpunten van UTA-medewerkers zijn.