Logo Bouwend Nederland

Infradialogen nodigen uit tot goed gesprek met infraondernemers

Donderdag 5 oktober 2023

Welke ontwikkelingen spelen er in de infrasector. Hoe kan je hier als bedrijf op inspelen. En hoe bepalen we samen de lobbykoers. Daarover gaan voorzitter Arno Visser en algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland in gesprek met infraleden. De eerste bijeenkomst in Amsterdam leverde al een goede discussie op.

Ondernemers in de infrasector hebben te maken met een aantal complexe dossiers. Denk aan stikstof, prijsstijgingen, de kaderrichtlijn water en netcongestie. Deze dossiers zetten de markt onder druk en zorgen voor onzekerheid over de toekomst. Al zijn de verschillen tussen deelsectoren groot. De aanleg van nieuwe wegen stagneert, terwijl er vanuit de energietransitie fors wordt geïnvesteerd in de ondergrondse infra. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt bij infrabedrijven, organiseren we vier infradialogen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan ondernemers in gesprek met elkaar en met directie- en bestuursleden van Bouwend Nederland.  

Aftrap discussie met thema continuïteit

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van verschillende kruispunten of dilemma’s. Deze kruispunten zijn bedoeld om de verschillende perspectieven scherp te krijgen. In Amsterdam werd de discussie afgetrapt met het thema continuïteit. Een aantal ondernemers in de zaal wees op de afnemende kennis bij opdrachtgevers. Daar staat tegenover dat je dan als aannemer een grotere rol kan pakken, mits je aan extra personeel kan komen. In de toekomst wordt het geld waarschijnlijk minder alleen met de ‘stenen’ verdiend, en meer met diensten als databeheer en omgevingsmanagement.

Zet het maar in de Telegraaf

De behoefte aan nieuwe medewerkers bleek bij iedereen groot. Een ondernemer regelt kinderopvang om medewerkers meer flexibiliteit te bieden. De ander zit er traditioneler in en mist de tijd waarin iedereen vijf dagen wilde werken. Als de thema’s stikstof en urgentie op tafel komen, blijken de ondernemers eensgezind. Zet het maar in de Telegraaf: als we de vervangings- en renovatieopgave niet oppakken, dan gaan er ongelukken gebeuren. Die maatschappelijke pijn mag zichtbaarder worden. Over maatschappelijke pijn gesproken, het is een reëel scenario dat op enig moment de huidige grondstoffen opraken. Bouwend Nederland kan goede voorbeelden verzamelen en uitdragen van opdrachtgevers die duurzaam aanbesteden. 

We willen als sector floreren

Het is aan Bouwend Nederland-voorzitter Arno Visser om de middag af te ronden: “In de discussie hebben we problemen en oplossingen verkend. Nadat we de opbrengst van alle infradialogen verzameld hebben, wordt duidelijk welke voorbeelden exemplarisch of structureel zijn. Bij de oplossingen moeten we kijken wat we als ondernemers zelf kunnen doen, bijvoorbeeld modern werkgeverschap, en waarvoor we aan de bel moeten trekken bij opdrachtgevers of de wetgever. Dan is er nog een vraagstuk dat mij bezighoudt. De krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de grote maatschappelijke opgaven, kan ertoe leiden dat het met individuele bedrijven heel goed gaat. Die floreren en kunnen opdrachten kiezen. Maar ze kunnen niet méér aannemen dan waarvoor er mensen beschikbaar zijn. Macro-economisch zullen we in Nederland dan niet de maximale resultaten halen. Vandaag ben ik in elk geval weer veel wijzer geworden. Dank voor het delen van jullie zorgen en oplossingen!”

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 10 oktober 2023
Ga in gesprek met het ministerie over duurzaam reizen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag in contact komen met mkb-bedrijven (tot 100 medewerkers) in de bouw en industriesector om erachter te komen hoe keuzes over reizen gemaakt worden. Het gesprek is digitaal op dinsdag 7 november van 16.00 tot 17.00 uur.

Maandag 11 september 2023
Uitkomsten UTA-onderzoek input voor CAO onderhandelingen

Bouwend Nederland heeft met belangstelling kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek onder UTA-medewerkers. In de huidige CAO werd afgesproken te onderzoeken wat ervaringen, wensen en eventuele knelpunten van UTA-medewerkers zijn.

Maandag 28 augustus 2023
Bespaar tot 13 cent per liter op je brandstofkosten

De brandstofprijzen rijzen de pan uit. Tijd dus om te besparen! Via Bouwend Nederland kun je eenvoudig brandstofpassen en/of elektrische laadpassen aanvragen. Daarmee kun je tot 13 cent per liter besparen. En dat is lekker meegenomen in deze dure tijden!