Logo Bouwend Nederland

Integrale Terugkomdag Ontwerpmanagement 2022, een terugblik

Woensdag 9 november 2022

Al meer dan tien jaar organiseert de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven met veel succes verschillende leergangen Ontwerpmanagement. Speciaal voor oud-deelnemers en leidinggevenden vond onlangs de Integrale Terugkomdag Ontwerpmanagement 2022 plaats. Tijdens deze dag kwamen ruim honderd geïnteresseerden bijeen voor een bezoek aan het prachtige project BAAK Blankenburgverbinding. Ook konden ze luisteren naar topsprekers van BAAK, Rijkswaterstaat en TU Delft. Een mooie gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen in het gezamenlijk succesvol aansturen en de realiseren van integrale ontwerpen. Bekijk hieronder een impressie.

Meedoen aan de leergang Ontwerpmanagement?

Tijdens de verschillende leergangen Ontwerpmanagement wisselen deelnemers - vanuit opdrachtgevers, ingenieursbureaus en bouwbedrijven, onder begeleiding van Bureau de Bont - hun inzichten, energie en contacten rond ontwerpmanagement. Technische bagage hebben deze deelnemers veelal genoeg, maar het gaat er ook om hoe je succesvol tot teambuilding en samenwerking op de integrale projecten komt. Mogelijk dat deze leergang ook voor jou als opdrachtgever of ingenieursbureau interessant is. Wil je meer weten? Neem dan even contact met ons op.

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 13 juni 2022
Handreiking met praktijkvoorbeelden klimaatadaptieve natuurinclusieve GWW

Bouwend Nederland wil leden en opdrachtgevers helpen bij het verduurzamen van de grond-, weg- en waterbouw. We publiceren daarom een handreiking met praktische voorbeelden, maatregelen en tips. Met klimaatadaptieve maatregelen pas je de omgeving aan om voorbereidingen te treffen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals omgaan met overtollig regenwater en stedelijke verhitting. Met natuurinclusief bouwen wordt een duurzame manier van bouwen gerealiseerd waarbij de biodiversiteit wordt verbeterd, zoals voedsel voor bijen en vlinders, maar ook nestelplekken voor vogels. Lees daarom snel onze handreiking.

Vrijdag 11 maart 2022
Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven kijkt vooruit!

De opkomst van geïntegreerde contracten zo’n vijftien jaar geleden heeft de rol van bouwbedrijven veranderd. Zo is de aannemer bij een Design & Construct-contract verantwoordelijk voor het ontwerp én de uitvoering. De tweefasencontracten zijn een nieuwe trend. Hierbij is de aannemer nog eerder in het traject betrokken is en is de invloed van het ontwerp nog groter. De interne ingenieursbureaus van bouwers spelen in beide gevallen een sleutelrol. De ontwerpfase is bepalend voor een tevreden opdrachtgever én een winstgevend project.

Woensdag 9 februari 2022
Bouwend Nederland ontwikkelt branche-brede eenduidige structuur voor ontwerpfasen

De uitwerking van het ontwerp van een project doorloopt een aantal fasen. Door de ontwerpfasen heen wordt dat ontwerp steeds gedetailleerder uitgewerkt. Er wordt gestart met een specificatie, gevolgd door een schetsontwerp. De laatste stap is het maken van de tekeningen voor de uitvoering. Om tot een integraal ontwerp te komen is het noodzakelijk dat de betrokken partijen dezelfde taal spreken.