Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Ketensamenwerking vraagt om aansturing en vertrouwen

Ketensamenwerking vraagt om aansturing en vertrouwen

Donderdag 23 november 2023

Terwijl tijdens de eerste ronde tafelbijeenkomst ketensamenwerking ondergrondse infra beelden zijn gedeeld vanuit de techniek, heeft er nu een verdiepingsslag plaatsgevonden naar proces. Het ideaalbeeld is één overzichtelijk systeem met alle voorgenomen plannen, in tijd, locatie en stakeholders. Op het eerste oog lijkt het of alle ingrediënten aanwezig zijn. Of dat zo is zal blijken uit vervolggesprekken. Lees daarnaast een aantal mooie voorbeelden van ketensamenwerking.

Elke dag wordt het elektra- en datanetwerk vergroot en worden gas- en drinkwaterleidingen vervangen. Om de doelen van de energietransitie tijdig te halen is versnelling en opschaling nodig. Een randvoorwaarde om dit te bereiken is dat partijen in de keten elkaar kennen én vertrouwen. Deze lokale ronde tafelbijeenkomst georganiseerd door Bouwend Nederland, GPKL en Synfra dragen hier aan bij. Aanwezigen zijn vertegenwoordigers van gemeenten, aannemers én netbeheerders drinkwater, energie en data die actief zijn in de omgeving Oost Brabant.

Goede voorbeelden

Uit de gedeelde best practices blijkt dat direct contact en vertrouwen bijdraagt aan succes. Ervaring hierbij is dat samenwerken hulp en aansturing nodig heeft, waarbij er tijd ingepland moet zijn om bijvoorbeeld de mens achter de rol te leren kennen, het zoeken naar gemeenschappelijk belang en bijbehorende verwachtingen. Ook de constructie van een bouwteam, waarbij de aannemer al bij de voorbereiding is betrokken zorgt voor het gesprek over risico’s aan de voorkant, in plaats van gedoe achteraf. Vertrouwen en respect voor elkaars expertise en rol is de rode draad. Immers, de partijen zien van elkaar maar een fractie van het werk dat zij doen.

Vervolg

Om ontwikkeling in je werk makkelijker te maken zijn gegevens van de deelnemers met elkaar gedeeld. We zijn ons er van bewust dat er veel overleggen regionaal en landelijk zijn die allemaal samenwerking en kennisuitwisseling willen bevorderen. De suggestie is dan ook om dit eens te inventariseren en te kijken hoe je organisaties en personen zo goed mogelijk met elkaar een stap laat zetten.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser.

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.