Logo Bouwend Nederland

Keus voor snelle uitkoop piekbelasters is goed maar vergeet bouw en infra niet

Vrijdag 10 februari 2023

We zijn blij met de keus van het kabinet om piekbelasters versneld uit te kopen en zo daadwerkelijk de stikstofuitstoot in Nederland terug te brengen. De bouw- en infrasector draagt hieraan bij door de eigen uitstoot van stikstof te verminderen met 60% in 2030. Hoe de stikstofruimte die daarmee gewonnen wordt, ingezet zal worden is nog onvoldoende helder.

We verwijzen hierbij naar de Kamerbrief over de voortgang integrale aanpak landelijk gebied (waaronder het NPLG) en de Kamerbrief over de uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders.

"De route naar minder uitstoot tekent zich nu af. Dat is een goede zaak", aldus Maxime Verhagen, onze voorzitter. "Het is echter van groot belang dat in de stikstofruimte die nu vrij zal komen een goede verdeling gemaakt wordt tussen natuur, PAS-melders, economische ontwikkelingen en uiteraard de bouw en infra." De versnellingsmaatregelen die het kabinet nu presenteert zijn immers ook een antwoord op de gevolgen van de Porthosuitspraak van afgelopen november. Die had tot gevolg dat de bouwvrijstelling sneuvelde. Hierdoor vertraagt de bouw en infra en wordt bouwen nodeloos duurder. Huizenzoekers staan langer in de kou en ook de wegen die nodig zijn om naar die gewenste nieuwe huizen te komen kunnen niet aangelegd worden.

Verhagen: "reserveer dus een deel van de vrijkomende stikstofruimte voor de bouw en infra zodat wij als sector als de wiedeweerga voor Nederland aan de slag kunnen. Het zou cynisch zijn als de eerste maatregelen van het kabinet, ten aanzien van het het wegvallen van de bouwvrijstelling, niet zouden leiden tot extra ruimte voor woningbouw".

Maxime Verhagen in Achtuurjournaal NOS

In het NOS Journaal van vrijdag 10 februari 2023 van 20.00 gaf Maxime Verhagen een reactie op de Kamerbrief. Bekijk hier het item op 15.06.

Niels Wensing
directeur dienstverlening
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.